HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

19/09/2023

Chiều 19/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội – 35 Ngô Quyền, Hà Nội, nhằm chuẩn bị thông tin tham khảo phục vụ Ủy ban Thường Vụ Quốc hội trong quá trình chỉ đạo cho ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tại Phiên họp thứ 26, Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp”.

CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

Toàn cảnh Hội thảo

TS.Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An, đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đại diện cơ quan liên quan cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu lập pháp; Trung tâm nghiên cứu pháp luật về Hành chính – Nhà nước; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Học viện Hành chính Quốc gia;…

Phát biểu khai mạc, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An cho biết, dự thảo Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp thực chất là dự thảo về Luật Công nghiệp quốc phòng, Luật Công nghiệp an ninh và Luật Động viên công nghiệp. Dự thảo Luật dự kiến gồm 7 chương và 73 điều với rất nhiều nội dung khó và đặc thù liên quan đến công nghiệp quốc phòng, an ninh có ý nghĩa trực tiếp với chính sách quân sự, quốc phòng, an ninh.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An nhấn mạnh, dự án Luật đã có cơ sở chính trị, pháp lí và cơ sở thực tiễn chắc chắn nên cần thiết kế nội dung như nào cho phù hợp với chủ trương của Đảng, luật hóa được những tư tưởng lớn thành những chủ trương vừa khả thi, cụ thể và thống nhất để xây dựng một nền quốc phòng, an ninh vững mạnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung góp ý vào những vấn đề: Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; Quản lí quốc phòng, an ninh; bảo đảm nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng an ninh; Nguyên tắc tổ chức hoạt động công nghiệp quốc phòng;…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin chi tiết nội dung Hội thảo...

Ngọc Thúy