PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ HAI TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶC BIỆT ’’QUỐC HỘI VIỆT NAM - 80 NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN’’

08/09/2023

Sáng 08/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm đề tài, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” tổ chức phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình triển khai tiến độ đề tài.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶC BIỆT “QUỐC HỘI VIỆT NAM 80 NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”

Quang cảnh phiên họp.

Tham dự Phiên họp có: Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cùng một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội...

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” cho biết, khối lượng công việc rất lớn, với sự tham gia của tất cả các cơ quan trong khối Quốc hội. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài, các đơn vị cần phát huy cao độ trách nhiệm, sự tham gia tích cực, chủ động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng khoa học, sự đóng góp trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lịch sử Quốc hội, có kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm đề tài phát biểu khai mạc phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, được tham gia làm đề tài vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự, đồng thời, đây không phải thuần túy là đề tài nghiên cứu khoa học mà còn là nhiệm vụ chính trị do Đảng đoàn Quốc hội giao…

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Báo cáo tiến độ triển khai hoạt động nghiên cứu đề tài cấp bộ đặc biệt: “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, đề tài là công trình nghiên cứu khoa học hướng tới kỷ niêm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, đề tài được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đề tài do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm, với sự tham gia thực hiện của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển báo cáo tại phiên họp.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lịch sử, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, ngay sau khi hoàn thiện Hồ sơ đề tài, Viện Nghiên cứu lập pháp – cơ quan thường trực triển khai đề tài đã tổ chức triển khai các hoạt động của đề tài một cách khoa học, bài bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Đề cương thuyết minh và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học. Kết quả của đề tài cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội các nhiệm kỳ tiếp theo, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

Các đại biểu dự phiên họp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin về nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác