PHIÊN HỌP LẦN THỨ 3 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016-2021”

21/08/2023

Chiều 21/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tổ chức Phiên họp lần thứ 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì Phiên họp.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI VIỆT NAM THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TẠI AUSTRALIA

TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI ĐIỆN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN CÓ THỂ THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Toàn cảnh Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát cùng các thành viên Đoàn giám sát.

Báo cáo tình hình tổ chức triển khai giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, để phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát, Tổ giúp việc đã triển khai các công việc: Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch giám sát chi tiết, các Đề cương báo cáo gửi UBND tỉnh/thành phố, Bộ, ngành, Tập đoàn yêu cầu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo về Đoàn giám sát (qua Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu tại Phiên họp.

Ngoài ra, Tổ giúp việc đã xây dựng, trình báo cáo tham khảo phục vụ Đoàn giám sát về một số vấn đề phát triển năng lượng Việt Nam; Xây dựng, trình ban hành các công văn đôn đốc các cơ quan liên quan gửi báo cáo theo đề cương, chủ động liên hệ với các địa phương gửi báo cáo chậm tiến độ để nhắc nhở việc gửi báo cáo; Xây dựng, trình ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự Phiên họp.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, đến thời điểm hiện nay, Tổ giúp việc đã nhận được báo cáo của Chính phủ, 10/10 Bộ, ngành, 63/63 UBND tỉnh/thành phố, 63/63 Đoàn Đại biểu Quốc hội, 03/03 tập đoàn kinh tế và các báo cáo bổ sung của các cơ quan phục vụ Đoàn làm việc (Chính phủ, 10/10 Bộ, ngành, 03/03 tập đoàn kinh tế, 11/11 UBND tỉnh, thành phố).

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin về Phiên họp./.

Bích Lan-Nghĩa Đức