QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI NGÀY 02/3/2023

02/03/2023

"Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Lee Shinjae; Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội…." là những hoạt động đáng chú ý của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong ngày 02/3/2023.

QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI NGÀY 01/03/2023

* Sáng 02/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội Khóa XV đã khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 4.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026).

Đúng 8 giờ, Quốc hội làm lễ chào cờ, thông qua chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.

Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình về việc bầu Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành thảo luận tại Đoàn về Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch Nước và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã nghe trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026. Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XV với kết quả 487/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội).

Vào lúc 10 giờ sáng, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức Tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào. Lễ Tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Sau đó, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu nhậm chức.

Xem nội dung chi tiết tại đây: TỔNG THUẬT SÁNG 02/3/2023: LỄ TUYÊN THỆ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÓM TẮT TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÕ VĂN THƯỞNG

CHÙM ẢNH: TOÀN CẢNH LỄ TUYÊN THỆ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

* Sau khi được Quốc hội khóa XV tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, quốc dân, đồng bào. Trong phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho mình cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cho biết, sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG: LẤY LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN LÀ ĐIỂM XUẤT PHÁT, LÀ MỤC TIÊU QUAN TRỌNG CỦA CÁC QUYẾT SÁCH

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHOÁ XV

* Ngày 28/02/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật đối vói ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 28/02/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật đối vói ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 do trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;...

Xem nội dung chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT SỐ 734/NQ-UBTVQH 15 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH PHÚ YÊN

* Chiều 02/03, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Lee ShinJae, đồng thời nêu rõ, trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, là Đối tác chiến lược toàn diện, có tình hữu nghị đặc biệt lâu dài, mong muốn hai Bên cùng nhau hợp tác phát triển tất cả các lĩnh vực

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ HÀN QUỐC - VIỆT NAM LEE SHINJAE

* Ngày 02/3/2023 kỉ niệm ngày thành lập Văn phòng Quốc hội cũng là ngày Quốc hội khóa XV vừa tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ 4 bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của kỳ họp, một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của Văn phòng Quốc hội trong việc tham mưu, giúp việc cho Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã triển khai, thực hiện và hoàn thành nhiều yêu cầu, nhiệm vụ khá nặng nề, trong đó có những nội dung đột xuất, mới, khó, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Tập thể và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn, thúc đẩy tư duy sáng tạo, ý chí phấn đấu, nâng cao năng lực dự báo tình hình và kịp thời phản ứng đối với nhiều vấn đề phát sinh, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp..

Xem nội dung chi tiết tại đây: 77 NĂM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THAM MƯU, PHỤC VỤ

* Chiều 02/3, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Báo Đại biểu Nhân dân. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Xem nội dung chi tiết tại đây: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

* Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những vấn đề trọng tâm đang được lấy ý kiến tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Góp ý về nội dung này, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, mặc dù đã có nhiều bổ sung, sửa đổi nhưng một số quy định tại dự thảo vẫn còn chung chung, thiếu chi tiết,…

Xem nội dung chi tiết tại đây: GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 (SỬA ĐỔI): QUY ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẦN CỤ THỂ, TRÁNH HÌNH THỨC

* Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là một trong những nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đánh giá quy định tại Dự thảo đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên một số ý kiến chuyên gia cho rằng, để đảm bảo tính khả thi, quy định về tái định cư phải được cụ thể hóa, rõ nội hàm nhằm đảm bảo đời sống người dân hậu thu hồi đất,…

Xem nội dung chi tiết tại đây: LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI): QUY ĐỊNH VỀ TÁI ĐỊNH CƯ PHẢI ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN HẬU THU HỒI ĐẤT

* Để giá đất sát với giá thị trường, TS.Nguyễn Hữu Dũng, ĐH Kinh tế Quốc dân nêu quan điểm: Cần cho phép thành lập cơ quan định giá đất độc lập để hỗ trợ xây dựng bảng giá đất, thẩm định kết quả xác định giá đất, điều chỉnh khi có biến động. Như vậy, giá đất mới phù hợp với thị trường và không chi phối từ các nhóm lợi ích...

Xem nội dung chi tiết tại đây: TS.NGUYỄN HỮU DŨNG: THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỘC LẬP ĐỂ HỖ TRỢ THẨM ĐỊNH LẠI KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, ĐIỀU CHỈNH KHI CÓ BIẾN ĐỘNG

* Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 3/01 đến hết ngày 15/3/2023. Góp ý vào Dự thảo, Luật sư Nguyễn Ngọc Qúy, Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội đề nghị cần luật hoá nhiều công cụ tính giá đất dựa vào chuyển nhượng thực tế tại địa phương.

Xem nội dung chi tiết tại đây: LUẬT SƯ NGUYỄN NGỌC QUÝ: CẦN LUẬT HOÁ NHIỀU CÔNG CỤ TÍNH GIÁ ĐẤT DỰA VÀO CHUYỂN NHƯỢNG THỰC TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

* Góp ý vào Dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), theo Ths. Phan Thị Hương Giang, Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học quốc gia Tp. HCM, dự thảo Luật đã có nhiều điều chỉnh tích cực từ việc tiếp thu góp ý của ĐBQH cũng như ý kiến các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần có sự xem xét điều chỉnh cho phù hợp hơn…

Xem nội dung chi tiết tại đây: LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI): ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

* Đấu thầu qua mạng là xu thế tất yếu trên thế giới, đáp ứng được yêu cầu về tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí, phù hợp với nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Tuy nhiên, ý kiến của đại biểu và chuyên gia cho rằng, trong lần sửa đổi Luật Đấu thầu lần này, ban soạn thảo cần bổ sung các chính sách, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhân lực vận hành mạng đấu thầu quốc gia, lộ trình bắt buộc đấu thầu qua mạng; làm rõ giá trị pháp lý của các tài liệu điện tử, cũng như chữ ký số trong đấu thầu qua mạng…

Xem nội dung chi tiết tại đây: GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI): LÀM RÕ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ, CHỮ KÝ SỐ KHI ĐẤU THẦU QUA MẠNG

* Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện Đảng quan trọng đối với sự phát triển văn hóa của đất nước. Theo Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga, với những ý nghĩa to lớn và sâu sắc, Đề cương văn hóa Việt Nam cần được tuyên truyền sâu rộng, góp phần tạo nên động lực thúc đẩy sự phát triển của văn hóa – nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững đất nước.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM NĂM 1943 - ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGUỒN LỰC NỘI SINH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

* Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng, những kết quả đạt được đã tạo ra dư luận tốt, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xem nội dung chi tiết tại đây: QUYẾT LIỆT ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Bảo Yến