ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÌNH, TĂNG CƯỜNG ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN KẾT LUẬN GIÁM SÁT CỦA HĐND

02/03/2023

Tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, cần đảm bảo chất lượng hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND.

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH/THÀNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảm bảo chất lượng hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND

Chia sẻ về hoạt động giám sát, tái giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Tp.Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cần tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND đảm bảo chất lượng, phát huy vai trò của Thường trực HĐND Thành phố trong chỉ đạo các Ban của HĐND và Văn phòng trong công tác chuẩn bị và tổ chức phiên giải trình.

Theo Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội, công tác chuẩn bị cho phiên giải trình được Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND Thành phố thực hiện chu đáo, tổ chức giám sát, khảo sát, tổng hợp báo cáo, xây dựng phóng sự và chuẩn bị kỹ lưỡng đối với các nội dung, các điều kiện đảm bảo cho phiên giải trình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Trong năm 2022, Đảng đoàn chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố tổ chức 02 phiên giải trình với các vấn đề đang được dư luận, cử tri rất quan tâm và phù hợp với thực tiễn phát triển của Thành phố. Các nội dung được lựa chọn cũng là những vấn đề đang được Thành phố quan tâm, chỉ đạo. Cụ thể: Phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức vào ngày 25/4/2022. Phiên giải trình về công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 02 ha trên địa bàn Thành phố tổ chức vào ngày 14/10/2022.

Các phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố được chuẩn bị kỹ lưỡng, diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao. Đại biểu HĐND hỏi đã nghiên cứu, nắm chắc nội dung; người được yêu cầu giải trình cơ bản nắm chắc thông tin, giải trình cụ thể, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục. Kết luận phiên giải trình, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể để khẩn trương xử lý dứt điểm, toàn diện khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; có các giải pháp, lộ trình cụ thể. Ngay sau các phiên giải trình, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và cam kết xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế để báo cáo HĐND Thành phố.

Tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội cho rằng, cần tăng cường công tác theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát, tái giám sát của HĐND Thành phố thông qua việc hệ thống hóa và phân công theo dõi việc thực hiện; đồng thời quan tâm đến cơ chế nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, tái giám sát tiếp tục được chú trọng, được phân công, giao theo từng lĩnh vực tới lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố. Các báo cáo giám sát, tái giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố đều được gửi đến Thường trực Thành ủy, các cơ quan liên quan như Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan của UBND như Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ Thành phố để theo dõi quá trình thực thi công vụ của các cơ quan, cá nhân liên quan. Trong năm 2022, Thường trực HĐND Thành phố đã gửi các cơ quan chức năng của Thành phố để xem xét xử lý các vi phạm đối với 02 nội dung giám sát liên quan đến việc chậm tiến độ tại Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng và công tác quản lý tài sản công của Thành phố.

Phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Tp.Hà Nội

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của 26 Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp, hệ thống hóa và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố theo dõi với tổng số 317 kiến nghị của các Đoàn giám sát. Trên cơ sở theo dõi của các Ban và các Tổ đại biểu HĐND, đến nay số kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm là 156/317 = 49,2%, còn 161/317=50,2% tổng số kiến nghị đang được Thường trực HĐND Thành phố đôn đốc giải quyết.

Đồng thời để đảm bảm cho hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát theo hướng dẫn tại Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, trong đó đã quy định cụ thể các mức cho cho hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND các cấp.

Tăng cường giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện

Cùng với đó, một trong những kinh nghiệm quan trọng được Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội chia sẻ là tăng cường giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện và mối quan hệ giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND cấp huyện về định hướng hoạt động chung và hoạt động giám sát của HĐND các cấp.

Theo đó, Thường trực HĐND Thành phố đã tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ngay từ đầu năm 2022, Thường trực HĐND Thành phố ban hành văn bản định hướng hoạt động HĐND các quận, huyện, thị xã, trong đó đặc biệt là tăng cường giám sát thực hiện Nghị quyết số 97/2019/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tập trung giám sát tại các phường không tổ chức HĐND. Việc theo dõi, giám sát và tham dự kỳ họp của HĐND cấp huyện trên địa bàn được chú trọng, thực hiện theo đúng quy định.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân Tp.Hà Nội

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức để các đại biểu HĐND cấp huyện tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động dân cử; phối hợp tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã theo quy chế. Trong 04 kỳ giao ban có tới 03 kỳ giao ban chuyên đề về hoạt động giám sát của HĐND, trong đó Quý III tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND". Xác định đây là nội dung rất quan trọng, thiết thực tạo sự chuyển biến, lan tỏa sự đổi mới, hiệu quả trong hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử từ Quốc hội đến HĐND Thành phố và HĐND các cấp, Thường trực HĐND Thành phố đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND 30 quận, huyện, thị xã và 404 xã, thị trấn trên toàn Thành phố với 11.720 đại biểu tham dự tại các điểm cầu toàn Thành phố.

Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội nhấn mạnh, từ kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND Thành phố đã lan tỏa tới hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã được tăng cường, số cuộc giám sát nhiều hơn, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề cần tập trung của địa phương, các lĩnh vực bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm; phương thức giám sát đã có sự linh hoạt, đổi mới theo hướng sát cơ sở, thiết thực và hiệu quả, góp phần vào công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp Thành phố được hiệu quả hơn./.

Minh Hùng