TÓM TẮT TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÕ VĂN THƯỞNG

02/03/2023

3545 lượt xem

Sáng 02/3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Trọng Quỳnh