CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH TIẾP GIÁM ĐỐC KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

21/02/2023

Sáng 21/02, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế Chihoko Asada-Miyakawa.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH TIẾP THƯỢNG NGHỊ SĨ SANTO AKIKO, NGUYÊN CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN NHẬT BẢN

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế Chihoko Asada-Miyakawa

Tham dự cuộc tiếp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, hai bên có nhiều mối quan tâm chung, nhiều cơ hội hợp tác và đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều mặt công tác trong thời gian qua.

Giới thiệu về Ủy ban Xã hội và các hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, Ủy ban Xã hội là một trong các Ủy ban của Quốc hội với 45 thành viên đến từ 38 tỉnh thành phố trong cả nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, công đoàn, lao động - thương binh và xã hội, doanh nghiệp, công tác phụ nữ. Lĩnh vực hoạt động của Ủy ban rộng và mang tính nhạy cảm xã hội cao, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, người lao động.

Theo nhiệm vụ xây dựng pháp luật khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Xã hội sẽ có trách nhiệm thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Dân số (sửa đổi)... Đồng thời Ủy ban cũng sẽ tham gia thẩm tra việc xem xét, gia nhập Công ước số 87 về tự do liên kết và bảo vệ quyền của tổ chức, Công ước số 131 về ấn định tiền lương tối thiểu, Công ước 102 về quy phạm tối thiểu về an sinh xã hội. Đây là những vấn đề liên quan rất nhiều đến nguồn lực lao động. quyền lợi của người lao động và tạo việc làm bền vững.

Đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Tổ chức Lao động Quốc tế trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật của Việt Nam cũng như sự hỗ trợ cho Ủy ban Xã hội trong thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho rằng, cần thúc đẩy, nâng tầm hơn nữa hoạt động hợp tác giữa hai bên để tương xứng với tầm quan trọng công việc mà mỗi bên đảm trách.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế

Để hợp tác một cách toàn diện, thiết thực, hiệu quả, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị hai bên tiến hành một số hoạt động cụ thể như Tổ chức Lao động Quốc tế hỗ trợ về mặt kỹ thuật để tổ chức Hội nghị, Hội thảo tham vấn ý kiến, tư vấn về mặt chính sách, cung cấp các chuyên gia có kinh nghiệm trong quá trình Ủy ban thẩm tra các dự án Luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Xã hội phụ trách. Tạo điều kiện thuận lợi để tích cực tham gia các Hội nghị, Hội thảo quốc tế để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, xây dựng các chính sách thuộc lĩnh vực Ủy ban Xã hội phụ trách.

Cùng với đó, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng đề nghị Tổ chức Lao động Quốc tế có các hình thức phù hợp để giúp nâng cao năng lực, chuyên môn chuyên sâu cho đội ngũ tham mưu, giúp việc Ủy ban Xã hội thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn. Vụ chuyên môn giúp việc Ủy ban Xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam để triển khai cụ thể các hoạt động.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong rằng với vị trí và vai trò của mình, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương Chihoko Asada-Miyakawa sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam nói chung và Ủy ban Xã hội của Quốc hội nói riêng, góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ tốt đẹp vốn có của Tổ chức Lao động Quốc tế với Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam.

Vinh dự được tiếp đón nồng nhiệt, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế Chihoko Asada-Miyakawa cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực an sinh xã hội, lao động việc làm. Cụ thể, trong điều kiện khó khăn sau đại dịch, Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng như ổn định đời sống người lao động, kiến tạo việc làm bền vững, phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, mở rộng phạm vi bảo hiểm, tạo điều kiện cho lao động phi chính thức…

Quang cảnh cuộc tiếp

Ấn tượng về vai trò quan trọng của Ủy ban Xã hội trong việc duy trì bình đẳng xã hội, xây dựng việc làm bền vững, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng, phạm vi công việc của Ủy ban Xã hội là rất rộng, bao hàm nhiều lĩnh vực khác nhau, ngoài xây dựng pháp luật còn giám sát, tổng hợp thông tin từ nhiều cơ quan, nhiều cấp khác nhau, đó cũng là cơ hội cho việc tăng cường hợp tác hơn nữa giữa với Tổ chức Lao động Quốc tế.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa hai bên, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, Tổ chức Lao động Quốc tế mong muốn được chia sẻ thông tin, tham gia hỗ trợ Ủy ban Xã hội trong các công việc xây dựng pháp luật trong thời gian tới, đặc biệt là trong việc sửa đổi các luật quan trọng như Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội…

Với nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, không chỉ trong lĩnh vực lập pháp, mà cả trong công tác giám sát, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế mong muốn hai bên sẽ triển khai các công việc cụ thể để mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa hai bên trở nên gắn kết, hiệu quả, thiết thực hơn nữa, đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh cuộc tiếp:

Quang cảnh cuộc tiếp

Các đại biểu tại cuộc tiếp

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, hai bên có nhiều mối quan tâm chung, nhiều cơ hội hợp tác và đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều mặt công tác trong thời gian qua

Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế mong muốn hai bên sẽ triển khai các công việc cụ thể để mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa hai bên trở nên gắn kết, hiệu quả, thiết thực hơn nữa

Tại cuộc tiếp, hai bên đã chia sẻ về nhiều vấn đề cùng quan tâm liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao quà lưu niệm Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế và các đại biểu./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức