CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

20/01/2023

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15 về chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu nội dung Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác