GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 CỦA QUỐC HỘI: TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN CẢ VỀ NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ HÀNH ĐỘNG

29/12/2022 11:18

Với nhiều cải tiến, đổi mới trong nội dung và cách thức tiến hành, hoạt động giám sát chuyên đề năm 2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm chuyển biến cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan trung ương và địa phương. Cổng TTĐT Quốc hội điểm lại một số điểm mới cũng như kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát chuyên đề của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Lan Hương - Trọng Quỳnh