HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG CỦA QUỐC HỘI NĂM 2022: TOÀN DIỆN, SÔI ĐỘNG, TẠO DẤU ẤN ĐẬM NÉT

29/12/2022 10:53

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần không nhỏ vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Trong đó, hoạt động ngoại giao đa phương đã diễn ra sôi động, toàn diện với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, phù hợp với tình hình thực tế.

Lê Anh - Trọng Quỳnh