CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG VỀ NỘI DUNG, HẬU CẦN, TRUYỀN THÔNG HỘI THẢO VĂN HÓA 2022

08/11/2022 17:35

Thông tin về tình hình chuẩn bị Hội thảo Văn hóa 2022, Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng ban Tổ chức Hội thảo cho biết, Ban Tổ chức Hội thảo đã chỉ đạo các Tiểu ban chuẩn bị chu đáo về nội dung, hậu cần và truyền thông cho Hội thảo.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN RÕ NÉT MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, THÔNG ĐIỆP HỘI THẢO VĂN HÓA 2022

Tiến hành 3 đợt đặt bài tham luận

Về công tác chuẩn bị nội dung, Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng ban Tổ chức Hội thảo cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức 02 Tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia, xin chủ trương lãnh đạo Quốc hội và tổ chức làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Cộng sản về chủ đề, các chuyên đề, danh mục đặt bài tham luận của Hội thảo, hình thức tổ chức Hội thảo.

Các ý kiến thống nhất với chủ đề Hội thảo là: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Hội thảo dự kiến diễn ra trong 1 ngày (dự kiến ngày 10/12/2022 hoặc 17/12/2022) tại tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo tập trung làm rõ: cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để xây dựng, ban hành thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; thể chế, chính sách cho phát triển văn hóa; nguồn lực cho phát triển văn hóa (bao gồm: nguồn lực con người; nguồn lực tài chính).

Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022

Liên quan đến việc chuẩn bị các báo cáo, Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tham luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã xây dựng danh mục đặt bài báo cáo, tham luận Hội thảo; tiến hành 3 đợt đặt bài tham luận, gồm tổng số 102 bài (đợt 1 từ 25/8/2022; đợt 2 và đợt 3 lần lượt bổ sung các bài theo chủ đề mới). Ban Tổ chức Hội thảo đã chỉ đạo Tiểu ban Nội dung họp, tổ chức biên tập, thẩm định bài tham luận để xây dựng Bộ tài liệu Hội thảo và bản Tổng hợp kiến nghị, đề xuất; đề xuất các bài tham luận có chất lượng tốt đưa vào trình bày tại Hội thảo.

Ban Tổ chức đã chỉ đạo Tiểu ban Nội dung xây dựng khung Tài liệu của Hội thảo, bao gồm: Chương trình chi tiết Hội thảo; Kịch bản điều hành Hội thảo; dự thảo các bài Phát biểu khai mạc, Phát biểu đề dẫn chỉ đạo Hội thảo, Phát biểu Bế tổng kết, bế mạc Hội thảo; kịch bản thảo luận bàn tròn; kịch bản phóng sự tại Hội thảo; danh mục các bài tham luận, báo cáo tại Hội thảo; tổng hợp đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo…

Khảo sát thực tế để chuẩn bị công tác hậu cần, lễ tân

Về công tác chuẩn bị hậu cần, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp chỉ đạo Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tiểu ban Hậu cần đã họp lần thứ nhất triển khai công việc phục vụ Hội thảo; tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác phối hợp phục vụ hậu cần, lễ tân tổ chức Hội thảo; xây dựng Đề án lễ tân, hậu cần phục vụ Hội thảo. Tổng khách mời dự kiến là 400 đại biểu ở Trung ương và các địa phương; tỉnh Bắc Ninh mời thêm 400 đại biểu.

Về công tác chuẩn bị truyền thông, Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ban Tổ chức đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền Hội thảo và gửi công văn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp hỗ trợ công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thảo; tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan thuộc Văn phòng Quốc hội để thống nhất nội dung và kế hoạch truyền thông, triển khai nhiệm vụ; xây dựng bộ nhận diện của Hội thảo; xây dựng và vận hành trang Web Hội thảo…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Hội thảo

Về các công việc trong thời gian tới, Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục hoàn thiện Chương trình chi tiết Hội thảo, Kịch bản điều hành tổng thể Hội thảo, Báo cáo Đề dẫn Hội thảo…; có văn bản mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân cử nhân sự tham dự, trình bày tham luận, báo cáo tại Hội thảo; hoàn thành việc nhận và biên tập, thẩm định, dịch (nếu cần) các báo cáo tham luận, xây dựng bộ tài liệu phục vụ Hội thảo; xây dựng kỷ yếu Hội thảo và dự thảo Báo cáo tổng thuật kết quả Hội thảo; thống nhất mời chuyên gia điều hành các phiên Hội thảo và làm việc với chuyên gia, khách mời Tọa đàm bàn tròn, dự kiến đại biểu mời phát biểu tại Hội thảo….

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai tốt công tác lễ tân, hậu cần, kỹ thuật, an ninh, trật tự, y tế phục vụ Hội thảo, đảm bảo đạt yêu cầu đề ra; liên hệ đơn vị dịch thuật phục vụ dịch các tài liệu Hội thảo và phương án dịch tại Hội thảo; liên hệ, bố trí theo dõi phát trực tiếp (Livestream) tại một số điểm cầu các trường, viện đào tạo về lĩnh vực văn hóa….

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hội thảo; triển khai các hoạt động theo kế hoạch, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, lan tỏa; lập và quản trị chuyên trang thông tin điện tử về Hội thảo…/

Thu Phương – Nghĩa Đức