TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC CUBA HOMERO ACOSTA ÁLVAREZ THAM QUAN BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM

08/11/2022

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng ngày 08/11, tại Hà Nội, Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba do Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez làm Trưởng đoàn đã đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại buổi tham quan, Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba đã được nhân viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu về lịch sử hình thành của Bảo tàng và hình ảnh, hiện vật, tài liệu phản ánh về lịch sử quân sự Việt Nam từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến giai đoạn ngày nay với gần 16 vạn hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý.

Nội dung trưng bày tại bảo tàng được giới thiệu theo tiến trình lịch sử như: Lịch sử Quân sự Việt Nam từ thời Hùng Vương - An Dương Vương đến trước năm 1930; Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1930 -1953; Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1954-1968; Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn giai đoạn 1969-đầu năm 1975; Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975; Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay.

Qua chuyến tham quan, Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba do Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez làm Trưởng đoàn đã hiểu hơn về lịch sử quân sự Việt Nam và ba cuộc chiến tranh cứu nước, về tinh thần bất khuất anh hùng của dân tộc Việt Nam. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi tham quan:

Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chào đón Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba.

Tại buổi tham quan, Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba đã được nhân viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu về lịch sử hình thành của Bảo tàng và hình ảnh, hiện vật, tài liệu phản ánh về lịch sử quân sự Việt Nam.

Qua chuyến tham quan, Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba do Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez làm Trưởng đoàn đã hiểu hơn về lịch sử quân sự Việt Nam và ba cuộc chiến tranh cứu nước, về tinh thần bất khuất anh hùng của dân tộc Việt Nam. 

Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez trao đổi với Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba được nghe cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu về những hình ảnh và kỷ vật của Cuba được trưng bày tại bảo tàng.

Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội Cuba do Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez làm Trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Minh Thành - Trọng Quỳnh