CÓ THỂ NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH MỘT MỨC GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ Ô TÔ

12/10/2022 10:12

Đóng góp vào dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, tại Phiên họp thứ 16, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, có thể nghiên cứu quy định một mức giá chung đối với đấu giá biển số ô tô.

TỔNG THUẬT CHIỀU 11/10: UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ


Toàn cảnh Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Tại Phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Thay mặt Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: Nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình, Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá sẽ được thực hiện thí điểm trong 3 năm, kể từ ngày có hiệu lực thi hành hoặc thí điểm cho đến khi nội dung này được quy định trong luật nhưng cũng không quá 3 năm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Dự thảo quy định biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (nền màu trắng, chữ và số màu đen) trong kho biển số chưa được đăng ký. Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số. Dự thảo quy định về đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá; về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe và quy định sử dụng nguồn thu từ đấu giá. Số tiền thu được từ đấu giá sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho rằng, thực tế có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, thường gọi là "biển số đẹp" và việc cấp quyền lựa chọn sử dụng "biển số đẹp" bằng hình thức đấu giá vừa đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu và cũng tăng nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, quá trình triển khai đấu giá đã gặp vướng mắc, có những quy định mang tính đặc thù so với các quy định của pháp luật hiện hành.


Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nhấn mạnh, việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đáp ứng nhu cầu và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tránh dư luận cho rằng có sự thiếu minh bạch, có trục lợi trong việc cấp biển số xe, nhất là "biển số đẹp".

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí giới hạn thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ôtô nền trắng trong kho biển số chưa được đăng ký, mà không thí điểm với biển số ôtô nền vàng chữ đen, biển số môtô, xe gắn máy, vì mở rộng thì số lượng quá lớn dẫn đến thiếu tập trung, ảnh hưởng việc thí điểm.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc quy định giá khởi điểm khác nhau giữa vùng 1 và vùng 2 không có ý nghĩa khi người tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn và phân biệt giữa vùng 1 và vùng 2. Trên cơ sở đề xuất giá khởi điểm của Chính phủ (40 triệu đồng, 20 triệu đồng), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề xuất áp dụng thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là 40 triệu đồng.

Bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân tham gia đấu giá biển ô tô

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các nội dung: quyền của người trúng đấu giá biển số ô tô; kiểm soát việc đấu giá biển số ô tô; mức giá khởi điểm khi đấu giá…

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, cần quy định quyền của người trúng đấu giá được mở rộng hơn, như liên quan đến thừa kế, cho tặng được gắn vào xe mới (khi xe cũ hỏng). Nếu được vậy thì người tham gia đấu giá sẵn sàng trả mức giá cao.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đóng góp ý kiến.

Về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng bày tỏ cần làm rõ cách thức lựa chọn một tổ chức đấu giá. Theo đó, trong dự thảo Nghị quyết cần quy định điều kiện, tiêu chí nào, công khai, minh bạch ra sao để qua đó kiểm soát, hạn chế rủi ro dẫn đến tiêu cực khi đấu giá biển số ô tô.

Nêu quan điểm về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí chủ trương thí điểm và hồ sơ đủ điều kiện trình ra Quốc hội xem xét. Dự thảo Nghị quyết chỉ nên thể hiện các nguyên tắc lớn, còn lại giao Chính phủ quy định và thực hiện. Về giá khởi điểm, đề nghị nghiên cứu có thể quy định một mức chung.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mức giá khởi điểm quá cao chưa chắc đã thu hút được người dân tham gia. Về trình tự thủ tục, cần rà soát để tạo thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân, từ đó tạo hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu quan điểm tại Phiên họp.

Giải trình các ý kiến góp ý, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, giá khởi điểm là vấn đề khó khăn nhất, vướng mắc dẫn đến việc nhiều năm qua không thực hiện đấu giá được. Vì đối với biển số ô tô, hiện không có cơ quan xác định giá khởi điểm và cũng không có đơn vị thẩm định. Việc lấy mức giá khởi điểm ở Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng, gấp đôi mức lệ phí đăng ký hiện nay; các địa phương khác là 20 triệu đồng. Mức giá này tương đương 5% giá trung bình của một phương tiện.

Kết luận về nội dung trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành Nghị quyết và đề nghị Chính phủ rà soát bảo đảm tính thống nhất với Luật Giao thông Đường bộ.

Xung quanh biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí là thí điểm với biển số chữ đen nền trắng trong kho biển số chưa được đăng ký. Không đấu giá với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và chưa thí điểm đối với biến số xe mô tô, xe gắn máy.


Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận Phiên họp.

Về giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với báo cáo thẩm tra sơ bộ là áp dụng một mức giá thống nhất, còn cao hay thấp thì do Chính phủ trình nhưng không nên cao quá để cho nhiều người tham gia, có độ hấp dẫn và để việc đấu giá thuận lợi.

Về quy định đấu giá trong trường hợp chỉ có 1 người đăng ký, 1 người tham gia và 1 người trả giá thì nhất trí với sự cần thiết phải có quy định này. Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, thiết kế theo phương án là quyền ngang bằng nhau. Hướng thứ hai là có lợi cho người dân, cố gắng thiết kế theo dạng gắn với người, cả gắn với xe.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu để Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức chủ trì, phối hợp với các cơ quan thẩm tra; giao Tổng thư ký Quốc hội chuẩn bị kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi cho các cơ quan tổ chức thực hiện./.

Bích Lan-Phạm Thắng