CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ SẼ THĂM CHÍNH THỨC HUNGARY

23/06/2022 16:23

Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6/2022.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6/2022.