HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

25/10/2021

Chiều 25/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận toàn thể trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.


Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội chiều 25/10:

Chiều 25/10, Quốc hội thảo luận toàn thể trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Bình Định.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, thảo luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đại biểu Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam.

Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hà Giang.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Đại biểu Ma Thị Thúy - Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đại biểu Trần Anh Tuấn - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Đại biểu Trần Quang Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, thảo luận tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Đắk Nông.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Đồng Tháp.

Đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, thảo luận tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.

Đại biểu Vũ Hải Quân - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ninh.

Đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, thảo luận tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.

Đại biểu Bùi Hoàn Sơn - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, thảo luận tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận.

Nghĩa Đức - Minh Thành