HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV.

20/10/2021 12:52

Sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Hai theo hình thức trực tuyến.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh bên lề phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và  nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV. 

Minh Thành