HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ NHÂN SỰ CHIỀU NGÀY 7/4, KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

07/04/2021

Chiều ngày 7/4, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp toàn thể của Quốc hội chiều ngày 7/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV:

Chiều 7/4, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc. 

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh vừa được miễn nhiệm.

Bùi Hùng - Minh Thành