ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

11/11/2020 08:15

Sáng ngày 11/11, mở đầu phiên họp toàn thể tại hội trường tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình kỳ họp.

Quốc hội điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và xem xét tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 02 nội dung sau vào chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV:

Một là, xem xét, quyết định việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Hai là, xem xét, quyết định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đồng thời, đề nghị Quốc hội không ban hành Nghị quyết riêng về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Nghị quyết chung của kỳ họp sẽ thể hiện các nội dung này.

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 10 bằng hệ thống điện tử với 88,8% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Chương trình từ ngày 11/11/2020 đến bế mạc kỳ họp có sự điều chỉnh thời điểm xem xét của một số nội dung cho phù hợp với việc điều chỉnh nội dung nêu trên. Trong đó, để có thêm thời gian xem xét chỉnh lý hoàn thiện, thời gian biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được sắp xếp vào cuối kỳ họp. Theo dự kiến chương trình kỳ họp điều chỉnh, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vào chiều ngày 17/11 ngay trước phiên bế mạc kỳ họp./.

Bảo Yến