HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

28/05/2020

Chiều ngày 28/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh phiên họp Quốc hội chiều ngày 28/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: 

Chiều ngày 28/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc. 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Đại biểu Trương Thị Yến Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau phát biểu tại phiên thảo luận. 

Đại biểu Bùi Thanh Tùng - Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng phát biểu tại phiên thảo luận. 

Đại biểu Huỳnh Cao Nhất - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại phiên thảo luận.  

Đại biểu Trần Văn Huynh - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang phát biểu tại phiên thảo luận. 

Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu Lê Quang Trí - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên thảo luận. 

Đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phát biểu tại phiên thảo luận.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận nội dung thảo luận.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác