THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 35 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

12/07/2019

Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 15-17/7/2019) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

1. Cho ý kiến về  04 dự án luật, gồm: Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Xem xét, quyết định việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

3. Xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

5. Tiến hành Tổng kết kỳ họp thứ 7; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026.

Thời gian làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Để tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Trung tâm Báo chí tại tầng B1, Nhà Quốc hội (trừ những nội dung họp kín). Các cơ quan thông tấn báo chí tham dự đưa tin về các nội dung của phiên họp theo quy định tại Giấy mời.

 ------------------------------

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội: ĐT: 080.46326 hoặc 080.41834; DĐ: 098.979.2626

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội