Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

09/06/2016 15:03

Chiều 9/6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Cụ thể như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG ngày 08/06/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

*** DANH SÁCH 496 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV ***

I. KẾT QUẢ BẦU CỬ CHUNG

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500

- Tổng số người ứng cử: 870

- Tổng số cử tri trong cả nước: 67.485.482

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 67.049.091

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,35%

- Số phiếu hợp lệ: 66.284.625

- Số phiếu không hợp lệ: 725.815

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 496

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ Ở TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1 - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Phú Trọng được 356.780 phiếu, đạt tỷ lệ 86,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Doãn Anh được 299.827 phiếu, đạt tỷ lệ 72,67% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Phương Hoa được 274.606 phiếu, đạt tỷ lệ 66,56% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phạm Xuân Anh được 151.978 phiếu, đạt tỷ lệ 36,83% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phan Thanh Chung được 144.577 phiếu, đạt tỷ lệ 35,04% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Đống Đa và Hai Bà Trưng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Việt Khoa được 328.598 phiếu, đạt tỷ lệ 69,08% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Văn Cường được 310.251 phiếu, đạt tỷ lệ 65,22% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Quang Tuấn được 304.590 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hoàng Châu Sơn được 240.203 phiếu, đạt tỷ lệ 50,50% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Hồng Sơn được 222.315 phiếu, đạt tỷ lệ 46,74% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Hà Đông, Thanh Xuân và Cầu Giấy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Phi Thường được 391.445 phiếu, đạt tỷ lệ 72,78% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc được 389.938 phiếu, đạt tỷ lệ 72,50% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đào Tú Hoa được 293.698 phiếu, đạt tỷ lệ 54,61% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Hữu Thỉnh được 277.721 phiếu, đạt tỷ lệ 51,64% số phiếu hợp lệ

5) Ông Tạ Văn Thảo được 236.420 phiếu, đạt tỷ lệ 43,96% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận Hoàng Mai và các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hữu Chính được 443.055 phiếu, đạt tỷ lệ 74,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Quân được 392.491 phiếu, đạt tỷ lệ 66,18% số phiếu hợp lệ

3) Bà Dương Minh Ánh được 358.073 phiếu, đạt tỷ lệ 60,38% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đàm Hữu Đắc được 288.769 phiếu, đạt tỷ lệ 48,69% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Hữu Ninh được 275.560 phiếu, đạt tỷ lệ 46,47% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường được 427.836 phiếu, đạt tỷ lệ 78,51% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Đức Hồng Hà được 417.935 phiếu, đạt tỷ lệ 76,69% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đào Thanh Hải được 403.473 phiếu, đạt tỷ lệ 74,04% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Phương Linh được 190.742 phiếu, đạt tỷ lệ 35% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Thanh được 178.324 phiếu, đạt tỷ lệ 32,72% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Thường Tín

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Trần Thị Quốc Khánh được 412.570 phiếu, đạt tỷ lệ 71,41% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Lan được 390.714 phiếu, đạt tỷ lệ 67,62% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Chiến (Nguyễn Chiến) được 324.651 phiếu, đạt tỷ lệ 56,19% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Vĩnh Sơn được 303.336 phiếu, đạt tỷ lệ 52,50% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phan Xuân Tuy được 274.011 phiếu, đạt tỷ lệ 47,43% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm các huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ và Thanh Oai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Quốc Bình được 336.913 phiếu, đạt tỷ lệ 67,78% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Quốc Hưng được 306.104 phiếu, đạt tỷ lệ 61,58% số phiếu hợp lệ

3) Ông Dương Quang Thành được 294.631 phiếu, đạt tỷ lệ 59,27% số phiếu hợp lệ

4) Bà Bùi Thị An được 266.104 phiếu, đạt tỷ lệ 53,53% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thị Oanh được 262.302 phiếu, đạt tỷ lệ 52,77% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Trung Hải được 520.972 phiếu, đạt tỷ lệ 87,16% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngọ Duy Hiểu được 432.365 phiếu, đạt tỷ lệ 72,34% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Được được 376.146 phiếu, đạt tỷ lệ 62,93% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Danh Lợi được 258.754 phiếu, đạt tỷ lệ 43,29% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bạch Tố Uyên được 186.042 phiếu, đạt tỷ lệ 31,13% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm quận Long Biên và huyện Đông Anh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Vũ Thị Lưu Mai được 318.741 phiếu, đạt tỷ lệ 75,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Quang Thanh được 296.106 phiếu, đạt tỷ lệ 69,77% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Anh Trí được 281.218 phiếu, đạt tỷ lệ 66,26% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Thu Thủy được 193.894 phiếu, đạt tỷ lệ 45,68% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc được 170.334 phiếu, đạt tỷ lệ 40,13% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm các huyện: Sóc Sơn và Mê Linh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Thắng được 277.017 phiếu, đạt tỷ lệ 72,56% số phiếu hợp lệ

2) Bà Bùi Huyền Mai được 233.934 phiếu, đạt tỷ lệ 61,27% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) được 231.545 phiếu, đạt tỷ lệ 60,65% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Thanh Nhàn được 212.293 phiếu, đạt tỷ lệ 55,61% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Bích được 119.960 phiếu, đạt tỷ lệ 31,42% số phiếu hợp lệ

2 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm quận 1, quận 3 và quận 4

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Đại Quang được 293.079 phiếu, đạt tỷ lệ 75,08% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngô Tuấn Nghĩa được 236.576 phiếu, đạt tỷ lệ 60,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lâm Đình Thắng được 233.880 phiếu, đạt tỷ lệ 59,91% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Đông A được 220.208 phiếu, đạt tỷ lệ 56,41% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đặng Thị Thúy Dung được 162.324 phiếu, đạt tỷ lệ 41,58% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm quận 7 và các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Minh Hoàng được 231.470 phiếu, đạt tỷ lệ 66,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà Tô Thị Bích Châu được 220.409 phiếu, đạt tỷ lệ 63,77% số phiếu hợp lệ

3) Ông Dương Ngọc Hải được 207.196 phiếu, đạt tỷ lệ 59,95% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đoàn Văn Thanh được 186.100 phiếu, đạt tỷ lệ 53,84% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trương Quốc Hưng được 168.921 phiếu, đạt tỷ lệ 48,87% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận 6 và quận Bình Tân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Phước Lộc được 344.333 phiếu, đạt tỷ lệ 63,45% số phiếu hợp lệ

2) Bà Phan Thị Bình Thuận được 332.509 phiếu, đạt tỷ lệ 61,27% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lâm Quang Đại được 327.601 phiếu, đạt tỷ lệ 60,36% số phiếu hợp lệ

4) Ông Diệp Dũng được 304.446 phiếu, đạt tỷ lệ 56,10% số phiếu hợp lệ

5) Bà Triệu Lệ Khánh được 296.816 phiếu, đạt tỷ lệ 54,69% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận 5, quận 10 và quận 11

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Minh Trí được 331.790 phiếu, đạt tỷ lệ 70,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Thành Đạt được 324.343 phiếu, đạt tỷ lệ 68,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Phú Quốc được 253.936 phiếu, đạt tỷ lệ 53,94% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lâm Thiếu Quân được 251.626 phiếu, đạt tỷ lệ 53,45% số phiếu hợp lệ

5) Bà Vương Thanh Liễu được 217.947 phiếu, đạt tỷ lệ 46,30% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm quận Tân Bình và quận Tân Phú

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Trần Kim Yến được 321.816 phiếu, đạt tỷ lệ 67,42% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Chương được 284.039 phiếu, đạt tỷ lệ 59,50% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Đức Sáu được 273.927 phiếu, đạt tỷ lệ 57,39% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đỗ Văn Đương được 269.884 phiếu, đạt tỷ lệ 56,54% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Quang Vinh (Linh mục Trần Quang Vinh) được 257.393 phiếu, đạt tỷ lệ 53,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trương Trọng Nghĩa được 281.212 phiếu, đạt tỷ lệ 67,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Việt Dũng được 268.931 phiếu, đạt tỷ lệ 64,93% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Khánh Phong Lan được 262.319 phiếu, đạt tỷ lệ 63,33% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Phú Bình được 218.257 phiếu, đạt tỷ lệ 52,69% số phiếu hợp lệ

5) Ông Vũ Văn Chiến được 187.661 phiếu, đạt tỷ lệ 45,31% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được 462.220 phiếu, đạt tỷ lệ 76,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phan Nguyễn Như Khuê được 399.409 phiếu, đạt tỷ lệ 66% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trịnh Ngọc Thúy được 328.498 phiếu, đạt tỷ lệ 54,28% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Việt Anh được 310.391 phiếu, đạt tỷ lệ 51,29% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lương Phan Cừ được 278.941 phiếu, đạt tỷ lệ 46,09% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm quận 12 và quận Gò Vấp

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích nữ Tín Liên) được 457.431 phiếu, đạt tỷ lệ 65,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Minh Đức được 432.839 phiếu, đạt tỷ lệ 62,21% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Diệu Thúy được 411.179 phiếu, đạt tỷ lệ 59,10% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phan Minh Tân được 399.464 phiếu, đạt tỷ lệ 57,42% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phạm Lương Sơn được 342.244 phiếu, đạt tỷ lệ 49,19% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm các huyện: Củ Chi và Hóc Môn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đinh La Thăng được 509.447 phiếu, đạt tỷ lệ 85,02% số phiếu hợp lệ

2) Bà Văn Thị Bạch Tuyết được 363.106 phiếu, đạt tỷ lệ 60,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Anh Tuấn được 318.090 phiếu, đạt tỷ lệ 53,09% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ngô Thị Phương Lan được 310.378 phiếu, đạt tỷ lệ 51,80% số phiếu hợp lệ

5) Ông Bùi Quang Huy được 275.132 phiếu, đạt tỷ lệ 45,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm quận 8 và huyện Bình Chánh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Hoàng Ngân được 434.709 phiếu, đạt tỷ lệ 71,77% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phan Thanh Bình được 388.691 phiếu, đạt tỷ lệ 64,17% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ngô Minh Châu được 382.667 phiếu, đạt tỷ lệ 63,18% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Hồng Chương được 331.883 phiếu, đạt tỷ lệ 54,80% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lã Thị Lan được 250.326 phiếu, đạt tỷ lệ 41,33% số phiếu hợp lệ

3 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Trọng Bình được 443.426 phiếu, đạt tỷ lệ 85,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nghiêm Vũ Khải được 399.221 phiếu, đạt tỷ lệ 77,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Thanh Tùng được 397.388 phiếu, đạt tỷ lệ 76,94% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Thúy Hải được 164.798 phiếu, đạt tỷ lệ 31,91% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Hương Xuân được 131.516 phiếu, đạt tỷ lệ 25,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh và các huyện: An Dương, Kiến Thụy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Nghĩa được 390.499 phiếu, đạt tỷ lệ 82,90% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu) được 376.211 phiếu, đạt tỷ lệ 79,86% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đỗ Văn Bình được 354.634 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Huệ Chi được 148.652 phiếu, đạt tỷ lệ 31,56% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Đình Vinh được 134.271 phiếu, đạt tỷ lệ 28,50% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Kiến An, Đồ Sơn và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Xuân Phúc được 476.357 phiếu, đạt tỷ lệ 99,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mai Hồng Hải được 372.330 phiếu, đạt tỷ lệ 77,75% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lã Thanh Tân được 332.075 phiếu, đạt tỷ lệ 69,35% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thu Nga được 138.555 phiếu, đạt tỷ lệ 28,93% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Thế Tiến được 104.683 phiếu, đạt tỷ lệ 21,86% số phiếu hợp lệ

4 - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đinh Thế Huynh được 292.667 phiếu, đạt tỷ lệ 85,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Bá Sơn được 238.275 phiếu, đạt tỷ lệ 69,78% số phiếu hợp lệ

3) Bà Võ Thị Như Hoa được 213.981 phiếu, đạt tỷ lệ 62,67% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thanh Bình được 141.548 phiếu, đạt tỷ lệ 41,45% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thị Minh Thảo được 127.415 phiếu, đạt tỷ lệ 37,31% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và các huyện: Hoàng Sa, Hòa Vang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Kim Thúy được 253.143 phiếu, đạt tỷ lệ 72,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Quang được 247.836 phiếu, đạt tỷ lệ 70,84% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ngô Thị Kim Yến được 231.082 phiếu, đạt tỷ lệ 66,05% số phiếu hợp lệ

4) Bà Kiều Thị Thanh Trang được 155.237 phiếu, đạt tỷ lệ 44,37% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Hoàng Giang được 151.953 phiếu, đạt tỷ lệ 43,43% số phiếu hợp lệ

5 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được 308.683 phiếu, đạt tỷ lệ 91,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Phương được 212.128 phiếu, đạt tỷ lệ 62,85% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Thanh Xuân được 205.850 phiếu, đạt tỷ lệ 60,99% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đào Như (Hòa thượng Đào Như (Chóp)) được 143.916 phiếu, đạt tỷ lệ 42,64% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung được 132.161 phiếu, đạt tỷ lệ 39,16% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quốc Trung được 216.802 phiếu, đạt tỷ lệ 74,35% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngô Trung Quân được 143.153 phiếu, đạt tỷ lệ 49,09% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Quyền được 137.393 phiếu, đạt tỷ lệ 47,12% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đào Thị Sa Ron được 82.337 phiếu, đạt tỷ lệ 28,24% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận Thốt Nốt và các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Thanh Mẫn được 253.115 phiếu, đạt tỷ lệ 76,24% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Vĩnh Nghi được 162.271 phiếu, đạt tỷ lệ 48,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông Cao Minh Chu được 125.288 phiếu, đạt tỷ lệ 37,74% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thúy Kiều Tiên được 114.261 phiếu, đạt tỷ lệ 34,42% số phiếu hợp lệ

6 - TỈNH AN GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Võ Thị Ánh Xuân được 291.718 phiếu, đạt tỷ lệ 81,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Mai Bộ được 252.435 phiếu, đạt tỷ lệ 70,49% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Lâm Thanh được 92.503 phiếu, đạt tỷ lệ 25,83% số phiếu hợp lệ

4) Bà Bùi Thị Dung được 74.064 phiếu, đạt tỷ lệ 20,68% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Mai Thị Ánh Tuyết được 218.388 phiếu, đạt tỷ lệ 69,35% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Lân Hiếu được 200.353 phiếu, đạt tỷ lệ 63,62% số phiếu hợp lệ

3) Ông Cao Thanh Sơn được 109.357 phiếu, đạt tỷ lệ 34,72% số phiếu hợp lệ

4) Ông Võ Minh Hải được 95.283 phiếu, đạt tỷ lệ 30,26% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Chợ Mới và Phú Tân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Giàu được 349.752 phiếu, đạt tỷ lệ 77,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Sĩ Lâm được 289.901 phiếu, đạt tỷ lệ 64,04% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hồ Thanh Bình được 242.152 phiếu, đạt tỷ lệ 53,49% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh được 224.322 phiếu, đạt tỷ lệ 49,55% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thanh Kiều được 223.407 phiếu, đạt tỷ lệ 49,35% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phan Huỳnh Sơn được 428.306 phiếu, đạt tỷ lệ 74,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đôn Tuấn Phong được 413.080 phiếu, đạt tỷ lệ 71,75% số phiếu hợp lệ

3) Ông Chau Chắc được 331.309 phiếu, đạt tỷ lệ 57,55% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phạm Vĩnh Thăng được 291.658 phiếu, đạt tỷ lệ 50,66% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phan Văn Ninh được 237.238 phiếu, đạt tỷ lệ 41,21% số phiếu hợp lệ

7 - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vũng Tàu và các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Hồng Hà được 251.261 phiếu, đạt tỷ lệ 65,55% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Minh Tuấn được 246.832 phiếu, đạt tỷ lệ 64,40% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Đình Cúc được 236.769 phiếu, đạt tỷ lệ 61,77% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đỗ Quỳnh Nga được 207.039 phiếu, đạt tỷ lệ 54,02% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh được 183.473 phiếu, đạt tỷ lệ 47,87% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Bà Rịa và các huyện: Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Yến được 286.611 phiếu, đạt tỷ lệ 67,15% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Tuyết được 265.245 phiếu, đạt tỷ lệ 62,14% số phiếu hợp lệ

3) Ông Dương Tấn Quân được 246.211 phiếu, đạt tỷ lệ 57,68% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Quang Phước được 225.860 phiếu, đạt tỷ lệ 52,91% số phiếu hợp lệ

5) Ông Đào Văn Phước được 215.508 phiếu, đạt tỷ lệ 50,49% số phiếu hợp lệ

8 - TỈNH BẠC LIÊU

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Bạc Liêu và các huyện: Vĩnh Lợi, Hoà Bình

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Minh Khái được 210.555 phiếu, đạt tỷ lệ 82,55% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Hoa Ry được 197.939 phiếu, đạt tỷ lệ 77,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Tạ Văn Hạ được 175.834 phiếu, đạt tỷ lệ 68,94% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Hảo được 88.981 phiếu, đạt tỷ lệ 34,89% số phiếu hợp lệ

5) Bà Liêu Bích Nga được 80.804 phiếu, đạt tỷ lệ 31,68% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Giá Rai và các huyện: Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Huy Thái được 304.787 phiếu, đạt tỷ lệ 84,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Tấn Tới được 301.015 phiếu, đạt tỷ lệ 83,19% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lại Xuân Môn được 263.737 phiếu, đạt tỷ lệ 72,88% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Bé Thương được 106.379 phiếu, đạt tỷ lệ 29,40% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hữu Thị Minh Hoài được 99.889 phiếu, đạt tỷ lệ 27,60% số phiếu hợp lệ

9 - TỈNH BẮC KẠN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì và Pác Nặm

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Phương Thị Thanh được 75.912 phiếu, đạt tỷ lệ 72,84% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hồ Thị Kim Ngân được 64.543 phiếu, đạt tỷ lệ 61,93% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thủy được 62.620 phiếu, đạt tỷ lệ 60,09% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Anh Tuấn được 56.631 phiếu, đạt tỷ lệ 54,34% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phan Thị Na được 47.041 phiếu, đạt tỷ lệ 45,14% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Bắc Kạn và các huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Duy Chinh được 88.431 phiếu, đạt tỷ lệ 74,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Xuân Cường được 83.132 phiếu, đạt tỷ lệ 69,65% số phiếu hợp lệ

3) Bà Triệu Thị Thu Phương được 74.289 phiếu, đạt tỷ lệ 62,24% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Huế được 58.647 phiếu, đạt tỷ lệ 49,14% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đào Thị Mai Sen được 47.252 phiếu, đạt tỷ lệ 39,59% số phiếu hợp lệ

10 - TỈNH BẮC GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Dương Văn Thông (Dương Đình Thông) được 251.790 phiếu, đạt tỷ lệ 72,28% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hà Thị Lan được 179.295 phiếu, đạt tỷ lệ 51,47% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lý Thị Chi được 128.079 phiếu, đạt tỷ lệ 36,76% số phiếu hợp lệ

4) Bà La Thị Hà được 117.003 phiếu, đạt tỷ lệ 33,59% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa và Việt Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Thu Hà được 306.535 phiếu, đạt tỷ lệ 73,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngô Sách Thực được 256.299 phiếu, đạt tỷ lệ 61,85% số phiếu hợp lệ

3) Bà Leo Thị Lịch được 248.557 phiếu, đạt tỷ lệ 59,98% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Hồng Khánh được 218.401 phiếu, đạt tỷ lệ 52,70% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Lương được 168.548 phiếu, đạt tỷ lệ 40,67% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Bắc Giang và các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Lê Thị Thu Hồng được 313.570 phiếu, đạt tỷ lệ 70,84% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hoàng Thị Hoa được 296.706 phiếu, đạt tỷ lệ 67,03% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Lâm được 259.869 phiếu, đạt tỷ lệ 58,70% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đặng Văn Hậu được 243.162 phiếu, đạt tỷ lệ 54,93% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Tâm được 177.391 phiếu, đạt tỷ lệ 40,07% số phiếu hợp lệ

11 - TỈNH BẮC NINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Ngọc Bảo được 182.071 phiếu, đạt tỷ lệ 80,10% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Hằng được 158.660 phiếu, đạt tỷ lệ 69,80% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Thanh Bình được 63.803 phiếu, đạt tỷ lệ 28,07% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Huệ được 45.160 phiếu, đạt tỷ lệ 19,87% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Từ Sơn và các huyện: Tiên Du, Yên Phong

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Tô Lâm được 269.938 phiếu, đạt tỷ lệ 95,16% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Nhân Chiến được 255.984 phiếu, đạt tỷ lệ 90,24% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được 164.633 phiếu, đạt tỷ lệ 58,04% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Hải được 69.094 phiếu, đạt tỷ lệ 24,36% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Loan được 67.257 phiếu, đạt tỷ lệ 23,71% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Văn Túy được 218.965 phiếu, đạt tỷ lệ 90,12% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Như So được 170.594 phiếu, đạt tỷ lệ 70,21% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh được 54.192 phiếu, đạt tỷ lệ 22,30% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Gia Cảnh được 38.380 phiếu, đạt tỷ lệ 15,80% số phiếu hợp lệ

12 - TỈNH BẾN TRE

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Bến Tre và các huyện: Châu Thành, Bình Đại

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đặng Thuần Phong được 199.921 phiếu, đạt tỷ lệ 64,05% số phiếu hợp lệ

2) Ông Cao Văn Trọng được 191.412 phiếu, đạt tỷ lệ 61,32% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Bé Mười được 120.351 phiếu, đạt tỷ lệ 38,56% số phiếu hợp lệ

4) Ông Tôn Đức Lộc được 109.166 phiếu, đạt tỷ lệ 34,97% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Giồng Trôm và Ba Tri

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Việt Thắng được 150.764 phiếu, đạt tỷ lệ 55,20% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Thanh Lam được 139.934 phiếu, đạt tỷ lệ 51,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ngô Văn Tán được 136.613 phiếu, đạt tỷ lệ 50,02% số phiếu hợp lệ

4) Bà Võ Thị Thanh Hà được 115.548 phiếu, đạt tỷ lệ 42,31% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thạnh Phú, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Dương Tuấn được 250.859 phiếu, đạt tỷ lệ 65,11% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lưu Bình Nhưỡng được 238.941 phiếu, đạt tỷ lệ 62,02% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy được 237.111 phiếu, đạt tỷ lệ 61,54% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Anh Thuy được 211.538 phiếu, đạt tỷ lệ 54,91% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Hoài Anh (Nguyễn Hoài Phong) được 209.778 phiếu, đạt tỷ lệ 54,45% số phiếu hợp lệ

13 - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Dĩ An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thanh Hồng được 286.534 phiếu, đạt tỷ lệ 66,58% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Trọng Nhân được 276.235 phiếu, đạt tỷ lệ 64,19% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Bích Hạnh được 253.771 phiếu, đạt tỷ lệ 58,97% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Phong được 246.619 phiếu, đạt tỷ lệ 57,31% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Ngọc Hằng được 212.805 phiếu, đạt tỷ lệ 49,45% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thuận An và thị xã Tân Uyên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Văn Nam được 410.431 phiếu, đạt tỷ lệ 73,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Thao (Nguyễn Hoàng Thao) được 399.584 phiếu, đạt tỷ lệ 71,16% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Phi Long được 326.593 phiếu, đạt tỷ lệ 58,16% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Trọng Tuyên được 282.642 phiếu, đạt tỷ lệ 50,34% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng được 246.548 phiếu, đạt tỷ lệ 43,91% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Bến Cát và các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Khánh được 302.387 phiếu, đạt tỷ lệ 69,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Dành được 285.880 phiếu, đạt tỷ lệ 65,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Riễn (Linh mục Nguyễn Văn Riễn) được 246.875 phiếu, đạt tỷ lệ 56,91% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Đạt được 236.573 phiếu, đạt tỷ lệ 54,54% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trần Cẩm Hồng được 216.489 phiếu, đạt tỷ lệ 49,91% số phiếu hợp lệ

14 - TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Quy Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Kim Toàn được 356.165 phiếu, đạt tỷ lệ 70,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Xuân Nhạ được 344.016 phiếu, đạt tỷ lệ 67,81% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Công Nhường được 336.423 phiếu, đạt tỷ lệ 66,31% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Đình Thành được 293.990 phiếu, đạt tỷ lệ 57,95% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đinh Thị Mỹ Li Ly được 168.289 phiếu, đạt tỷ lệ 33,17% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã An Nhơn và các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Cảnh được 347.115 phiếu, đạt tỷ lệ 83,29% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lý Tiết Hạnh được 273.459 phiếu, đạt tỷ lệ 65,61% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đặng Hoài Tân được 268.986 phiếu, đạt tỷ lệ 64,54% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phan Thanh Hòa được 239.144 phiếu, đạt tỷ lệ 57,38% số phiếu hợp lệ

5) Bà Mai Thị Vân được 108.960 phiếu, đạt tỷ lệ 26,14% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hữu Đức được 189.437 phiếu, đạt tỷ lệ 73,34% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Cao Nhất được 174.907 phiếu, đạt tỷ lệ 67,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Thanh Trầm được 95.414 phiếu, đạt tỷ lệ 36,94% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đinh Văn Tuya được 55.699 phiếu, đạt tỷ lệ 21,56% số phiếu hợp lệ

15 - TỈNH BÌNH PHƯỚC

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Lợi được 298.628 phiếu, đạt tỷ lệ 83,07% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tuấn Anh được 288.657 phiếu, đạt tỷ lệ 80,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Thành Chung được 281.219 phiếu, đạt tỷ lệ 78,22% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phạm Hiếu Thanh được 104.346 phiếu, đạt tỷ lệ 29,03% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Ngọc Phú được 98.957 phiếu, đạt tỷ lệ 27,53% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các thị xã: Đồng Xoài, Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phan Viết Lượng được 278.562 phiếu, đạt tỷ lệ 81,93% số phiếu hợp lệ

2) Bà Tôn Ngọc Hạnh được 271.496 phiếu, đạt tỷ lệ 79,85% số phiếu hợp lệ

3) Bà Điểu Huỳnh Sang được 263.589 phiếu, đạt tỷ lệ 77,52% số phiếu hợp lệ

4) Ông Thạch Kim Thành được 103.282 phiếu, đạt tỷ lệ 30,38% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hồ Bá Toàn được 95.777 phiếu, đạt tỷ lệ 28,17% số phiếu hợp lệ

16 - TỈNH BÌNH THUẬN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Quý

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Quốc Phong được 152.682 phiếu, đạt tỷ lệ 66,14% số phiếu hợp lệ

2) Bà Bố Thị Xuân Linh được 142.549 phiếu, đạt tỷ lệ 61,75% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phan Thị Thanh Thảo được 81.893 phiếu, đạt tỷ lệ 35,48% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Huy Toàn được 81.188 phiếu, đạt tỷ lệ 35,17% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Phan Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Huỳnh Thanh Cảnh được 329.079 phiếu, đạt tỷ lệ 72,27% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngô Đức Mạnh được 321.608 phiếu, đạt tỷ lệ 70,63% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Phúc được 284.738 phiếu, đạt tỷ lệ 62,53% số phiếu hợp lệ

4) Ông Huỳnh Ngọc Tâm được 210.281 phiếu, đạt tỷ lệ 46,18% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Phương An được 194.649 phiếu, đạt tỷ lệ 42,75% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã La Gi và các huyện: Đức Linh, Tánh Linh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hồng Hải được 181.138 phiếu, đạt tỷ lệ 68,71% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Hồng Nguyên được 163.668 phiếu, đạt tỷ lệ 62,08% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đỗ Huy Sơn được 90.943 phiếu, đạt tỷ lệ 34,50% số phiếu hợp lệ

4) Ông Dụng Văn Duy được 87.612 phiếu, đạt tỷ lệ 33,23% số phiếu hợp lệ

17 - TỈNH CÀ MAU

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Cà Mau và các huyện: Thới Bình, U Minh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Dương Thanh Bình được 278.771 phiếu, đạt tỷ lệ 78,90% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trương Thị Yến Linh được 229.664 phiếu, đạt tỷ lệ 65% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Thanh Vân được 215.328 phiếu, đạt tỷ lệ 60,94% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Hoàng Vũ được 190.936 phiếu, đạt tỷ lệ 54,04% số phiếu hợp lệ

5) Bà Danh Thị Chi được 128.286 phiếu, đạt tỷ lệ 36,31% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trương Minh Hoàng được 203.563 phiếu, đạt tỷ lệ 69,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Quốc Hận được 175.701 phiếu, đạt tỷ lệ 59,75% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thủy Triều được 104.128 phiếu, đạt tỷ lệ 35,41% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Hoàng Khởi được 101.898 phiếu, đạt tỷ lệ 34,65% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Thái Trường Giang được 176.225 phiếu, đạt tỷ lệ 78,14% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Ngọc Chương được 173.365 phiếu, đạt tỷ lệ 76,87% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Hồng Thắm được 62.443 phiếu, đạt tỷ lệ 27,69% số phiếu hợp lệ

4) Ông Danh Văn Nhỏ được 36.548 phiếu, đạt tỷ lệ 16,20% số phiếu hợp lệ

18 - TỈNH CAO BẰNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Hòa An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hà Ngọc Chiến được 136.025 phiếu, đạt tỷ lệ 78,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bế Minh Đức được 119.585 phiếu, đạt tỷ lệ 69,21% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đỗ Quang Thành được 119.346 phiếu, đạt tỷ lệ 69,07% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hoàng Thị Thu Chiên được 71.518 phiếu, đạt tỷ lệ 41,39% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trương Văn Lai được 66.209 phiếu, đạt tỷ lệ 38,32% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Cao Bằng và các huyện: Thông Nông, Quảng Uyên, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hoàng Anh được 154.096 phiếu, đạt tỷ lệ 81,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Văn Hùng được 124.901 phiếu, đạt tỷ lệ 66,04% số phiếu hợp lệ

3) Bà Triệu Thanh Dung được 109.669 phiếu, đạt tỷ lệ 57,99% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trịnh Thị Xuân Thu được 89.602 phiếu, đạt tỷ lệ 47,38% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hoàng Ngọc Linh được 82.674 phiếu, đạt tỷ lệ 43,72% số phiếu hợp lệ

19 - TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M`Gar

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Duy Hữu được 360.719 phiếu, đạt tỷ lệ 77,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngô Trung Thành được 354.651 phiếu, đạt tỷ lệ 76,02% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Tru Alio được 254.554 phiếu, đạt tỷ lệ 54,57% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đinh Xuân Diệu được 231.251 phiếu, đạt tỷ lệ 49,57% số phiếu hợp lệ

5) Ông Y Nhuân Byă được 179.286 phiếu, đạt tỷ lệ 38,43% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Krông Bông, Krông Pắc, Lắk, M`Drắk, Cư Kuin và Krông Ana

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Xuân được 344.526 phiếu, đạt tỷ lệ 80,43% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lưu Văn Đức được 339.305 phiếu, đạt tỷ lệ 79,21% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Khút Niê (Ama Sa Ly) được 313.985 phiếu, đạt tỷ lệ 73,30% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt được 158.912 phiếu, đạt tỷ lệ 37,10% số phiếu hợp lệ

5) Ông Võ Ngọc Tuyên được 115.144 phiếu, đạt tỷ lệ 26,88% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Buôn Hồ và các huyện: Ea H`Leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đặng Xuân Phương được 319.119 phiếu, đạt tỷ lệ 79,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông Y Biêr Niê được 293.478 phiếu, đạt tỷ lệ 73,27% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Thanh Xuân được 229.732 phiếu, đạt tỷ lệ 57,36% số phiếu hợp lệ

4) Ông Vũ Đức Côn được 173.303 phiếu, đạt tỷ lệ 43,27% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Trung Thành được 166.885 phiếu, đạt tỷ lệ 41,67% số phiếu hợp lệ

20 - TỈNH ĐẮK NÔNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Gia Nghĩa và các huyện: Đắk Glong, Đắk R`Lấp, Tuy Đức, Đắk Song

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Ngô Thanh Danh được 179.793 phiếu, đạt tỷ lệ 83,59% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Trường Giang được 170.156 phiếu, đạt tỷ lệ 79,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông K’ Choi được 138.726 phiếu, đạt tỷ lệ 64,50% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thu được 82.017 phiếu, đạt tỷ lệ 38,13% số phiếu hợp lệ

5) Bà Niê Đoan Chính được 61.968 phiếu, đạt tỷ lệ 28,81% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Mil, Cư Jút và Krông Nô

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Bùi Thanh Sơn được 140.073 phiếu, đạt tỷ lệ 79,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Đình Tín được 122.352 phiếu, đạt tỷ lệ 69,46% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ka H’Hoa được 96.082 phiếu, đạt tỷ lệ 54,54% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lưu Văn Đặng được 90.817 phiếu, đạt tỷ lệ 51,56% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trương Thị Ánh được 70.939 phiếu, đạt tỷ lệ 40,27% số phiếu hợp lệ

21 - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Điện Biên Phủ và các huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Điện Biên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Sùng A Hồng được 159.148 phiếu, đạt tỷ lệ 85,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Sơn được 152.305 phiếu, đạt tỷ lệ 82,15% số phiếu hợp lệ

3) Bà Quàng Thị Vân được 137.922 phiếu, đạt tỷ lệ 74,40% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lò Thị Ngoai được 49.738 phiếu, đạt tỷ lệ 26,83% số phiếu hợp lệ

5) Bà Quàng Thị Châm được 49.152 phiếu, đạt tỷ lệ 26,51% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Mường Lay và các huyện: Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Trần Thị Dung được 130.895 phiếu, đạt tỷ lệ 83,07% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lò Thị Luyến được 122.733 phiếu, đạt tỷ lệ 77,89% số phiếu hợp lệ

3) Ông Mùa A Vảng được 111.238 phiếu, đạt tỷ lệ 70,59% số phiếu hợp lệ

4) Ông Mùa A Hồ (Mùa Va Hồ) được 60.942 phiếu, đạt tỷ lệ 38,67% số phiếu hợp lệ

5) Bà Cà Thị Xương được 38.152 phiếu, đạt tỷ lệ 24,21% số phiếu hợp lệ

22 - TỈNH ĐỒNG NAI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Biên Hòa và các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Phan Thị Mỹ Thanh được 713.148 phiếu, đạt tỷ lệ 72,12% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Văn Thưởng được 676.517 phiếu, đạt tỷ lệ 68,41% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Như Ý được 585.402 phiếu, đạt tỷ lệ 59,20% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trương Thị Bích Liên được 492.768 phiếu, đạt tỷ lệ 49,83% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Lê Đa Hà được 456.263 phiếu, đạt tỷ lệ 46,14% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Thống Nhất

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Đỗ Thị Thu Hằng được 338.752 phiếu, đạt tỷ lệ 75,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Hải Hà được 330.956 phiếu, đạt tỷ lệ 73,62% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hồng Tịnh được 314.372 phiếu, đạt tỷ lệ 69,93% số phiếu hợp lệ

4) Bà Mã Thanh Loan được 170.688 phiếu, đạt tỷ lệ 37,97% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Ngọc Quế được 168.216 phiếu, đạt tỷ lệ 37,42% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Long Khánh và các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Huỳnh Thanh Liêm được 337.737 phiếu, đạt tỷ lệ 80,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Công Hồng được 336.561 phiếu, đạt tỷ lệ 80,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hồ Văn Năm được 324.462 phiếu, đạt tỷ lệ 77,69% số phiếu hợp lệ

4) Bà Cao Thị Xuyến được 132.006 phiếu, đạt tỷ lệ 31,61% số phiếu hợp lệ

5) Ông Bùi Văn Sỹ được 113.516 phiếu, đạt tỷ lệ 27,18% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Định Quán và Tân Phú

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Dương Trung Quốc được 220.261 phiếu, đạt tỷ lệ 74,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Xuân Thống được 188.126 phiếu, đạt tỷ lệ 63,39% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thổ Út được 132.231 phiếu, đạt tỷ lệ 44,56% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Huỳnh Hương được 131.747 phiếu, đạt tỷ lệ 44,39% số phiếu hợp lệ

5) Bà Mai Thị Ngọc Dung được 113.882 phiếu, đạt tỷ lệ 38,37% số phiếu hợp lệ

6) Ông Hồ Văn Lộc được 93.931 phiếu, đạt tỷ lệ 31,65% số phiếu hợp lệ

23 - TỈNH ĐỒNG THÁP

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Hồng Ngự và các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Văn Cường được 196.367 phiếu, đạt tỷ lệ 60,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Huỳnh Minh Tuấn được 183.270 phiếu, đạt tỷ lệ 56,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Kim Hồng được 159.226 phiếu, đạt tỷ lệ 48,90% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Thông được 110.989 phiếu, đạt tỷ lệ 34,09% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Cao Lãnh và các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Minh Hoan được 402.487 phiếu, đạt tỷ lệ 75,90% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Mai Hoa được 335.540 phiếu, đạt tỷ lệ 63,27% số phiếu hợp lệ

3) Ông Ngô Hồng Chiều được 308.872 phiếu, đạt tỷ lệ 58,24% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thúy Hà được 271.984 phiếu, đạt tỷ lệ 51,29% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trương Thị Bích Ngọc được 264.009 phiếu, đạt tỷ lệ 49,78% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Sa Đéc và các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Vĩnh Tân được 394.809 phiếu, đạt tỷ lệ 75,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Trí Quang được 376.294 phiếu, đạt tỷ lệ 72,17% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Văn Hòa được 302.786 phiếu, đạt tỷ lệ 58,07% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trương Thị Minh Trang được 264.116 phiếu, đạt tỷ lệ 50,65% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đoàn Thị Nghiệp được 217.932 phiếu, đạt tỷ lệ 41,80% số phiếu hợp lệ

24 - TỈNH GIA LAI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Pleiku và các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hồ Văn Niên được 322.968 phiếu, đạt tỷ lệ 80,66% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Mai Phương được 306.329 phiếu, đạt tỷ lệ 76,51% số phiếu hợp lệ

3) Ông Rơ Mah Tuân được 271.052 phiếu, đạt tỷ lệ 67,70% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Ngọc Anh được 171.930 phiếu, đạt tỷ lệ 42,94% số phiếu hợp lệ

5) Bà Ksor Hiền được 123.005 phiếu, đạt tỷ lệ 30,72% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã An Khê và các huyện: KBang, Kông Chro, Đăk Pơ, Mang Yang, Đăk Đoa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Dương Quốc Anh được 231.486 phiếu, đạt tỷ lệ 86,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đinh Duy Vượt được 192.551 phiếu, đạt tỷ lệ 71,68% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Đức Thành được 56.537 phiếu, đạt tỷ lệ 21,05% số phiếu hợp lệ

4) Bà Rơ Chăm H’Hồng được 54.952 phiếu, đạt tỷ lệ 20,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Ayun Pa và các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Ksor H’Bơ Khăp (Ksor Phước Hà) được 222.857 phiếu, đạt tỷ lệ 81,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Văn Cường được 211.730 phiếu, đạt tỷ lệ 77,84% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phan Thị Nga được 55.211 phiếu, đạt tỷ lệ 20,30% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lương Thị Tuyết Vinh được 52.131 phiếu, đạt tỷ lệ 19,17% số phiếu hợp lệ

25 - TỈNH HÀ GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hà Giang và các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Triệu Tài Vinh được 219.046 phiếu, đạt tỷ lệ 93,53% số phiếu hợp lệ

2) Ông Sùng Thìn Cò được 208.529 phiếu, đạt tỷ lệ 89,04% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hầu Văn Lý được 202.772 phiếu, đạt tỷ lệ 86,58% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trương Văn Man được 37.099 phiếu, đạt tỷ lệ 15,84% số phiếu hợp lệ

5) Ông Sùng Mí Thề được 29.194 phiếu, đạt tỷ lệ 12,47% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và Xín Mần

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Vương Ngọc Hà được 230.220 phiếu, đạt tỷ lệ 83,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Ngọc Hải được 226.872 phiếu, đạt tỷ lệ 82,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thào Xuân Sùng được 212.211 phiếu, đạt tỷ lệ 76,80% số phiếu hợp lệ

4) Bà Vương Thị Nga được 84.069 phiếu, đạt tỷ lệ 30,43% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Duy Thực được 67.246 phiếu, đạt tỷ lệ 24,34% số phiếu hợp lệ

26 - TỈNH HÀ NAM

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Phủ Lý và các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Xuân Hùng được 252.019 phiếu, đạt tỷ lệ 83,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phùng Đức Tiến được 213.477 phiếu, đạt tỷ lệ 70,71% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hiền được 206.865 phiếu, đạt tỷ lệ 68,52% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Thanh Bình được 114.565 phiếu, đạt tỷ lệ 37,95% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lê Đức Minh được 103.264 phiếu, đạt tỷ lệ 34,21% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Kim Bảng, Duy Tiên và Lý Nhân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Ngô Xuân Lịch được 311.918 phiếu, đạt tỷ lệ 95,87% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hà Thị Minh Tâm được 281.810 phiếu, đạt tỷ lệ 86,62% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Tất Thế được 209.832 phiếu, đạt tỷ lệ 64,49% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc được 160.362 phiếu, đạt tỷ lệ 49,29% số phiếu hợp lệ

27 - TỈNH HÀ TĨNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vương Đình Huệ được 340.761 phiếu, đạt tỷ lệ 95,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Sơn (Nguyễn Sơn) được 305.079 phiếu, đạt tỷ lệ 85,34% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Đình Gia được 304.269 phiếu, đạt tỷ lệ 85,11% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Hữu Đức được 60.265 phiếu, đạt tỷ lệ 16,86% số phiếu hợp lệ

5) Bà Ngô Thị Tâm Tình được 49.795 phiếu, đạt tỷ lệ 13,93% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đặng Quốc Khánh được 274.055 phiếu, đạt tỷ lệ 91,80% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Anh Tuấn được 245.113 phiếu, đạt tỷ lệ 82,11% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Thúy Anh được 40.831 phiếu, đạt tỷ lệ 13,68% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đào Thị Phương Lan được 33.496 phiếu, đạt tỷ lệ 11,22% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ được 156.237 phiếu, đạt tỷ lệ 78,11% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Kim Cự được 150.007 phiếu, đạt tỷ lệ 75% số phiếu hợp lệ

3) Bà Võ Thị Thu Hiền được 49.523 phiếu, đạt tỷ lệ 24,76% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Nữ Cẩm Tú được 40.472 phiếu, đạt tỷ lệ 20,23% số phiếu hợp lệ

28 - TỈNH HẢI DƯƠNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Chí Linh và các huyện: Kinh Môn, Kim Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hải Hưng được 290.128 phiếu, đạt tỷ lệ 84,21% số phiếu hợp lệ

2) Bà Vũ Thị Thủy được 221.536 phiếu, đạt tỷ lệ 64,30% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đỗ Thị Thanh được 95.756 phiếu, đạt tỷ lệ 27,79% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Thanh Thúy được 78.925 phiếu, đạt tỷ lệ 22,91% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hải Dương và các huyện: Nam Sách, Thanh Hà

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Dương Thái được 306.850 phiếu, đạt tỷ lệ 83,78% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Quốc Thưởng được 302.561 phiếu, đạt tỷ lệ 82,61% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Thủy được 276.278 phiếu, đạt tỷ lệ 75,43% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nghiêm Xuân Tuấn được 105.694 phiếu, đạt tỷ lệ 28,86% số phiếu hợp lệ

5) Ông Tăng Xuân Trung được 95.371 phiếu, đạt tỷ lệ 26,04% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Xuân Thăng được 226.747 phiếu, đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim) được 216.893 phiếu, đạt tỷ lệ 69,55% số phiếu hợp lệ

3) Ông Vũ Trí Quang được 103.081 phiếu, đạt tỷ lệ 33,05% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Hữu Thông được 73.179 phiếu, đạt tỷ lệ 23,47% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Bùi Mậu Quân được 218.184 phiếu, đạt tỷ lệ 77,75% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Việt Nga được 175.189 phiếu, đạt tỷ lệ 62,43% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Vân Hà được 87.755 phiếu, đạt tỷ lệ 31,27% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đào Thị Lan Anh được 76.952 phiếu, đạt tỷ lệ 27,42% số phiếu hợp lệ

29 - TỈNH HẬU GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vị Thanh và các huyện: Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trịnh Xuân Thanh được 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đặng Thế Vinh được 191.906 phiếu, đạt tỷ lệ 72,82% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thanh Thủy được 182.726 phiếu, đạt tỷ lệ 69,33% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lâm Huỳnh Kim Chi được 105.047 phiếu, đạt tỷ lệ 39,86% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Lý được 103.412 phiếu, đạt tỷ lệ 39,24% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Hồng Phong được 213.446 phiếu, đạt tỷ lệ 72,02% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Thành Tâm được 208.413 phiếu, đạt tỷ lệ 70,33% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Thanh Tạo được 201.825 phiếu, đạt tỷ lệ 68,10% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lâm Thanh Hùng (Lâm Văn Cường) được 141.835 phiếu, đạt tỷ lệ 47,86% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Thùy Dung được 114.417 phiếu, đạt tỷ lệ 38,61% số phiếu hợp lệ

30 - TỈNH HOÀ BÌNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Kỳ Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thanh Hải được 224.777 phiếu, đạt tỷ lệ 77,14% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tiến Sinh được 195.109 phiếu, đạt tỷ lệ 66,96% số phiếu hợp lệ

3) Bà Bùi Thu Hằng được 190.982 phiếu, đạt tỷ lệ 65,54% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Ba được 156.548 phiếu, đạt tỷ lệ 53,73% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị San được 99.907 phiếu, đạt tỷ lệ 34,29% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc và Yên Thủy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Đăng Ninh được 258.367 phiếu, đạt tỷ lệ 78,60% số phiếu hợp lệ

2) Bà Bạch Thị Hương Thủy được 243.397 phiếu, đạt tỷ lệ 74,04% số phiếu hợp lệ

3) Ông Quách Thế Tản được 236.241 phiếu, đạt tỷ lệ 71,87% số phiếu hợp lệ

4) Ông Tăng Văn Quang được 124.749 phiếu, đạt tỷ lệ 37,95% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hà Mạnh Thắng được 118.936 phiếu, đạt tỷ lệ 36,18% số phiếu hợp lệ

31 - TỈNH HƯNG YÊN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hưng Yên và các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đỗ Tiến Sỹ được 380.079 phiếu, đạt tỷ lệ 91,98% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đoàn Thị Thanh Mai được 356.066 phiếu, đạt tỷ lệ 86,17% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Phúc được 332.825 phiếu, đạt tỷ lệ 80,54% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trương Văn Lành được 87.995 phiếu, đạt tỷ lệ 21,29% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đặng Thị Thương được 65.114 phiếu, đạt tỷ lệ 15,76% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Quý Vương được 195.315 phiếu, đạt tỷ lệ 88,50% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Quý được 190.686 phiếu, đạt tỷ lệ 86,40% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Văn Trường được 27.112 phiếu, đạt tỷ lệ 12,29% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Phương Nga được 26.128 phiếu, đạt tỷ lệ 11,84% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Văn Giang, Văn Lâm và Mỹ Hào

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Đình Toản được 162.719 phiếu, đạt tỷ lệ 69,46% số phiếu hợp lệ

2) Bà Vũ Thị Nguyệt được 147.642 phiếu, đạt tỷ lệ 63,02% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đặng Tiến Dũng được 93.704 phiếu, đạt tỷ lệ 40% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Hiền được 60.529 phiếu, đạt tỷ lệ 25,84% số phiếu hợp lệ

32 - TỈNH KHÁNH HOÀ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Xuân Thân được 236.179 phiếu, đạt tỷ lệ 82,77% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Khắc Định được 175.125 phiếu, đạt tỷ lệ 61,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Tiến Khoa được 80.225 phiếu, đạt tỷ lệ 28,11% số phiếu hợp lệ

4) Bà Thái Thị Lệ Hằng được 75.733 phiếu, đạt tỷ lệ 26,54% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Nha Trang

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Xuân Thu được 183.752 phiếu, đạt tỷ lệ 60,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lữ Thanh Hải được 161.299 phiếu, đạt tỷ lệ 52,87% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Cao Cường được 151.942 phiếu, đạt tỷ lệ 49,80% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Khả được 109.010 phiếu, đạt tỷ lệ 35,73% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Ngọc Khánh được 285.938 phiếu, đạt tỷ lệ 83,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Ngọc Thịnh được 261.563 phiếu, đạt tỷ lệ 76,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Tuấn Tứ được 246.036 phiếu, đạt tỷ lệ 71,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ca Tông Thị Mến được 123.872 phiếu, đạt tỷ lệ 36,05% số phiếu hợp lệ

5) Bà Mấu Thị Lệ Thu được 99.734 phiếu, đạt tỷ lệ 29,02% số phiếu hợp lệ

33 - TỈNH KIÊN GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tân Hiệp, Kiên Hải, Giồng Riềng và Gò Quao

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Luật được 243.927 phiếu, đạt tỷ lệ 67,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hồ Văn Thái được 226.793 phiếu, đạt tỷ lệ 62,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Ngọc Thanh Trung được 127.312 phiếu, đạt tỷ lệ 35,33% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phạm Quang Trí được 122.363 phiếu, đạt tỷ lệ 33,96% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Thành Long được 280.989 phiếu, đạt tỷ lệ 75,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Kim Bé được 271.696 phiếu, đạt tỷ lệ 72,73% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Huynh (Huệ Tín) được 214.813 phiếu, đạt tỷ lệ 57,50% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Mai được 204.504 phiếu, đạt tỷ lệ 54,74% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Hót Lái được 141.818 phiếu, đạt tỷ lệ 37,96% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Phú Quốc, Giang Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thanh Nghị được 382.661 phiếu, đạt tỷ lệ 81,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Đặng Dũng được 333.347 phiếu, đạt tỷ lệ 71,14% số phiếu hợp lệ

3) Bà Châu Quỳnh Dao được 250.122 phiếu, đạt tỷ lệ 53,38% số phiếu hợp lệ

4) Bà Danh Lâm Mỹ Phương được 237.178 phiếu, đạt tỷ lệ 50,61% số phiếu hợp lệ

5) Bà Danh Thị Tú Trinh được 188.296 phiếu, đạt tỷ lệ 40,18% số phiếu hợp lệ

34 - TỈNH KON TUM

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H`Drai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Vinh Hà được 150.683 phiếu, đạt tỷ lệ 86,93% số phiếu hợp lệ

2) Ông Tô Văn Tám được 147.903 phiếu, đạt tỷ lệ 85,33% số phiếu hợp lệ

3) Ông A Long (Rơ Châm Long) được 143.051 phiếu, đạt tỷ lệ 82,53% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đinh Su Giang được 42.304 phiếu, đạt tỷ lệ 24,41% số phiếu hợp lệ

5) Ông A Ten được 32.303 phiếu, đạt tỷ lệ 18,64% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đắk Glei

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Chiêm được 132.992 phiếu, đạt tỷ lệ 92,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông A Pớt được 126.487 phiếu, đạt tỷ lệ 87,73% số phiếu hợp lệ

3) Bà Y Nhàn được 123.769 phiếu, đạt tỷ lệ 85,84% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thương được 27.466 phiếu, đạt tỷ lệ 19,05% số phiếu hợp lệ

5) Bà Y Sương được 20.173 phiếu, đạt tỷ lệ 13,99% số phiếu hợp lệ

35 - TỈNH LAI CHÂU

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Tống Thanh Bình được 113.999 phiếu, đạt tỷ lệ 88,50% số phiếu hợp lệ

2) Ông Chu Lé Chừ (Chu Lê Chinh) được 111.660 phiếu, đạt tỷ lệ 86,68% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phùng Quốc Hiển được 108.273 phiếu, đạt tỷ lệ 84,05% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lù Ngọc Quân (Lù Văn Quân) được 28.664 phiếu, đạt tỷ lệ 22,25% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lý Hà Cà được 21.533 phiếu, đạt tỷ lệ 16,72% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ và Nậm Nhùn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hữu Toàn được 111.775 phiếu, đạt tỷ lệ 87,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà Giàng Páo Mỷ được 110.474 phiếu, đạt tỷ lệ 86,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lò A Tư được 80.716 phiếu, đạt tỷ lệ 63,52% số phiếu hợp lệ

4) Ông Tào A Tường được 44.081 phiếu, đạt tỷ lệ 34,69% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lý Thị Na được 31.970 phiếu, đạt tỷ lệ 25,16% số phiếu hợp lệ

36 - TỈNH LẠNG SƠN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Dương Xuân Hòa được 215.063 phiếu, đạt tỷ lệ 75,92% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ngàn Phương Loan được 199.028 phiếu, đạt tỷ lệ 70,26% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Lâm Thành được 190.692 phiếu, đạt tỷ lệ 67,31% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hoàng Thị Thanh Tâm được 118.072 phiếu, đạt tỷ lệ 41,68% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nông Thu Hồng được 117.156 phiếu, đạt tỷ lệ 41,36% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Triệu Tuấn Hải được 211.738 phiếu, đạt tỷ lệ 74,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Sỹ Thanh được 196.614 phiếu, đạt tỷ lệ 68,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông Võ Trọng Việt được 184.749 phiếu, đạt tỷ lệ 64,74% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hoàng Văn Nguyên được 138.547 phiếu, đạt tỷ lệ 48,55% số phiếu hợp lệ

5) Ông Bùi Quang Hiển được 116.371 phiếu, đạt tỷ lệ 40,78% số phiếu hợp lệ

37 - TỈNH LÀO CAI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Lào Cai và các huyện: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vũ Xuân Cường được 185.406 phiếu, đạt tỷ lệ 82,62% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lê Thu Hà được 180.399 phiếu, đạt tỷ lệ 80,39% số phiếu hợp lệ

3) Ông Vương Văn Sáng được 153.091 phiếu, đạt tỷ lệ 68,22% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phan Như Quỳnh được 86.632 phiếu, đạt tỷ lệ 38,60% số phiếu hợp lệ

5) Ông Đỗ Hiếu Thảo được 61.647 phiếu, đạt tỷ lệ 27,47% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đỗ Bá Tỵ được 195.359 phiếu, đạt tỷ lệ 86,13% số phiếu hợp lệ

2) Bà Giàng Thị Bình được 194.824 phiếu, đạt tỷ lệ 85,89% số phiếu hợp lệ

3) Ông Sần Sín Sỉnh được 175.000 phiếu, đạt tỷ lệ 77,15% số phiếu hợp lệ

4) Bà Sùng Thị Pằng được 56.569 phiếu, đạt tỷ lệ 24,94% số phiếu hợp lệ

5) Ông Giàng Củi Tờ được 51.480 phiếu, đạt tỷ lệ 22,70% số phiếu hợp lệ

38 - TỈNH LÂM ĐỒNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Triệu Thế Hùng được 310.140 phiếu, đạt tỷ lệ 82,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tạo được 303.957 phiếu, đạt tỷ lệ 81,01% số phiếu hợp lệ

3) Bà Ka Hòr (Ka Ho) được 171.920 phiếu, đạt tỷ lệ 45,82% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ro Da Nai Vi được 165.370 phiếu, đạt tỷ lệ 44,07% số phiếu hợp lệ

5) Bà Ka Trang được 153.650 phiếu, đạt tỷ lệ 40,95% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Lâm Hà, Đam Rông và Di Linh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Trương Thị Mai được 194.275 phiếu, đạt tỷ lệ 79,93% số phiếu hợp lệ

2) Ông K`Nhiễu được 140.878 phiếu, đạt tỷ lệ 57,96% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hoàng Trọng Vinh được 94.587 phiếu, đạt tỷ lệ 38,92% số phiếu hợp lệ

4) Ông K’ Đung được 51.610 phiếu, đạt tỷ lệ 21,23% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đoàn Văn Việt được 210.370 phiếu, đạt tỷ lệ 74,02% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Hiển được 187.051 phiếu, đạt tỷ lệ 65,82% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Tuấn Anh được 105.388 phiếu, đạt tỷ lệ 37,08% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đỗ Công Kim được 59.574 phiếu, đạt tỷ lệ 20,96% số phiếu hợp lệ

39 - TỈNH LONG AN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và Thủ Thừa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trương Hòa Bình được 344.083 phiếu, đạt tỷ lệ 81,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đặng Hoàng Tuấn được 262.651 phiếu, đạt tỷ lệ 61,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trương Văn Nọ được 243.239 phiếu, đạt tỷ lệ 57,40% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hồ Thị Diệp Thúy được 207.601 phiếu, đạt tỷ lệ 48,99% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thị Song An được 205.605 phiếu, đạt tỷ lệ 48,52% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tân An và các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trương Phi Hùng được 337.523 phiếu, đạt tỷ lệ 64,62% số phiếu hợp lệ

2) Bà Phan Thị Mỹ Dung được 328.259 phiếu, đạt tỷ lệ 62,85% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Tuấn Anh được 316.834 phiếu, đạt tỷ lệ 60,66% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Văn Cần được 314.581 phiếu, đạt tỷ lệ 60,23% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Tam được 256.562 phiếu, đạt tỷ lệ 49,12% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Kiến Tường và các huyện: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Công Đỉnh được 147.011 phiếu, đạt tỷ lệ 60,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Văn Liên được 122.768 phiếu, đạt tỷ lệ 50,93% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đặng Thị Uyên Phương được 112.328 phiếu, đạt tỷ lệ 46,59% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phạm Văn Thịnh được 98.538 phiếu, đạt tỷ lệ 40,87% số phiếu hợp lệ

40 - TỈNH NAM ĐỊNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Nam Định và các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đoàn Hồng Phong được 428.529 phiếu, đạt tỷ lệ 84,96% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Pha được 382.178 phiếu, đạt tỷ lệ 75,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đặng Thị Phương Thảo được 281.339 phiếu, đạt tỷ lệ 55,78% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Minh Tâm được 202.044 phiếu, đạt tỷ lệ 40,06% số phiếu hợp lệ

5) Bà Vũ Thị Hồng Giang được 197.733 phiếu, đạt tỷ lệ 39,20% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Nam Trực, Nghĩa Hưng và Trực Ninh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trương Anh Tuấn được 308.186 phiếu, đạt tỷ lệ 75,49% số phiếu hợp lệ

2) Bà Mai Thị Phương Hoa được 302.086 phiếu, đạt tỷ lệ 74% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đào Việt Trung được 286.474 phiếu, đạt tỷ lệ 70,17% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đặng Thị Kim Nhung được 164.598 phiếu, đạt tỷ lệ 40,32% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trương Thị Hương được 143.491 phiếu, đạt tỷ lệ 35,15% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quang Chiểu được 379.563 phiếu, đạt tỷ lệ 80,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Văn Nấng (Phạm Quang Dũng) được 329.498 phiếu, đạt tỷ lệ 69,77% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Quang Ngọc được 326.170 phiếu, đạt tỷ lệ 69,07% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng được 194.005 phiếu, đạt tỷ lệ 41,08% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phạm Văn Biên được 157.150 phiếu, đạt tỷ lệ 33,28% số phiếu hợp lệ

41 - TỈNH NGHỆ AN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hữu Cầu được 301.858 phiếu, đạt tỷ lệ 90,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Quang Huy được 286.458 phiếu, đạt tỷ lệ 85,75% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân được 42.714 phiếu, đạt tỷ lệ 12,79% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Kim được 34.374 phiếu, đạt tỷ lệ 10,29% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thái Hoà và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phan Đình Trạc được 347.194 phiếu, đạt tỷ lệ 88,65% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Thảo được 315.186 phiếu, đạt tỷ lệ 80,47% số phiếu hợp lệ

3) Ông Mong Văn Tình được 246.443 phiếu, đạt tỷ lệ 62,92% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phan Văn Quý được 151.765 phiếu, đạt tỷ lệ 38,75% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Thanh được 105.467 phiếu, đạt tỷ lệ 26,93% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện: Yên Thành và Quỳnh Lưu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Đắc Vinh được 324.788 phiếu, đạt tỷ lệ 80,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Sỹ Hội được 323.281 phiếu, đạt tỷ lệ 80,31% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Thu Trang được 308.949 phiếu, đạt tỷ lệ 76,75% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Mạnh Hà được 116.485 phiếu, đạt tỷ lệ 28,94% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Văn Công được 112.933 phiếu, đạt tỷ lệ 28,06% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hồ Đức Phớc được 499.117 phiếu, đạt tỷ lệ 87,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Mão được 463.363 phiếu, đạt tỷ lệ 81,14% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đinh Thị Kiều Trinh được 386.729 phiếu, đạt tỷ lệ 67,72% số phiếu hợp lệ

4) Bà Võ Thị Thanh Huyền được 199.410 phiếu, đạt tỷ lệ 34,92% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bùi Thị Hoa được 144.923 phiếu, đạt tỷ lệ 25,38% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm thị xã Cửa Lò và các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Vân Chi được 311.541 phiếu, đạt tỷ lệ 86,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thanh Hiền được 269.836 phiếu, đạt tỷ lệ 74,80% số phiếu hợp lệ

3) Ông Cao Khắc Chiến được 75.179 phiếu, đạt tỷ lệ 20,84% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phan Tiến Dũng được 60.807 phiếu, đạt tỷ lệ 16,86% số phiếu hợp lệ

42 - TỈNH NINH BÌNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đinh Tiến Dũng được 318.331 phiếu, đạt tỷ lệ 95,44% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thành Công được 290.111 phiếu, đạt tỷ lệ 86,97% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Văn Phương được 284.475 phiếu, đạt tỷ lệ 85,29% số phiếu hợp lệ

4) Bà Bùi Thị Hồng Hạnh được 54.038 phiếu, đạt tỷ lệ 16,20% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đinh Thị Thanh Nhàn được 44.281 phiếu, đạt tỷ lệ 13,28% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Thanh được 338.054 phiếu, đạt tỷ lệ 94,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mai Khanh được 304.568 phiếu, đạt tỷ lệ 85,32% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Phương Tuấn được 297.034 phiếu, đạt tỷ lệ 83,21% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Bích Thủy được 86.559 phiếu, đạt tỷ lệ 24,25% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bùi Thị Ý được 34.339 phiếu, đạt tỷ lệ 9,62% số phiếu hợp lệ

43 - TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Sỹ Cương được 185.946 phiếu, đạt tỷ lệ 79,56% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà được 181.875 phiếu, đạt tỷ lệ 77,82% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Huyền Ngọc được 176.683 phiếu, đạt tỷ lệ 75,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà Tạ Yên Thị Hường được 93.049 phiếu, đạt tỷ lệ 39,81% số phiếu hợp lệ

5) Ông Chamaléa Thiên được 54.692 phiếu, đạt tỷ lệ 23,40% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Đàng Thị Mỹ Hương được 160.606 phiếu, đạt tỷ lệ 73,80% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phan Xuân Dũng được 160.016 phiếu, đạt tỷ lệ 73,53% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Bắc Việt được 154.990 phiếu, đạt tỷ lệ 71,22% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hồ Quốc Bình được 82.281 phiếu, đạt tỷ lệ 37,81% số phiếu hợp lệ

5) Bà Não Thiên Hằng Nga được 77.248 phiếu, đạt tỷ lệ 35,50% số phiếu hợp lệ

44 - TỈNH PHÚ THỌ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Bùi Minh Châu được 444.754 phiếu, đạt tỷ lệ 90,52% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lê Thị Yến được 351.148 phiếu, đạt tỷ lệ 71,47% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đinh Thị Bình được 327.814 phiếu, đạt tỷ lệ 66,72% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Hoa được 167.555 phiếu, đạt tỷ lệ 34,10% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đinh Thị Tuyết Ngân được 165.196 phiếu, đạt tỷ lệ 33,62% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hồng Thái được 229.740 phiếu, đạt tỷ lệ 76,56% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thúy Anh được 223.964 phiếu, đạt tỷ lệ 74,63% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung được 80.419 phiếu, đạt tỷ lệ 26,80% số phiếu hợp lệ

4) Bà Khương Thị Lan Phương được 60.479 phiếu, đạt tỷ lệ 20,15% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Quang Hàm được 201.604 phiếu, đạt tỷ lệ 75,16% số phiếu hợp lệ

2) Ông Cao Đình Thưởng được 199.065 phiếu, đạt tỷ lệ 74,21% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đinh Thị Nhung được 76.075 phiếu, đạt tỷ lệ 28,36% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trương Tôn Nữ Khánh Trang được 56.009 phiếu, đạt tỷ lệ 20,88% số phiếu hợp lệ

45 - TỈNH PHÚ YÊN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa và Sông Hinh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thái Học được 288.556 phiếu, đạt tỷ lệ 84,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phan Anh Khoa được 258.797 phiếu, đạt tỷ lệ 75,39% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Minh Hiền được 188.939 phiếu, đạt tỷ lệ 55,04% số phiếu hợp lệ

4) Ông Y Thông được 171.347 phiếu, đạt tỷ lệ 49,92% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lơ Mô Tu (Ma Thanh) được 106.465 phiếu, đạt tỷ lệ 31,01% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện: Đồng Xuân, Tuy An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đinh Văn Nhã được 264.443 phiếu, đạt tỷ lệ 78,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Văn Trà được 256.213 phiếu, đạt tỷ lệ 76,03% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Hồng Vân được 231.467 phiếu, đạt tỷ lệ 68,68% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đặng Thị Hồng Nga được 114.696 phiếu, đạt tỷ lệ 34,03% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh được 103.110 phiếu, đạt tỷ lệ 30,60% số phiếu hợp lệ

46 - TỈNH QUẢNG NINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Minh Chính được 321.908 phiếu, đạt tỷ lệ 91,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Hồng Thanh được 298.296 phiếu, đạt tỷ lệ 84,38% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Minh Chuẩn được 274.310 phiếu, đạt tỷ lệ 77,60% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hoàng Bạch Đằng được 95.167 phiếu, đạt tỷ lệ 26,92% số phiếu hợp lệ

5) Ông Vũ Xuân Phú được 63.194 phiếu, đạt tỷ lệ 17,88% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Ngô Thị Minh được 261.723 phiếu, đạt tỷ lệ 82,65% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lương Công Quyết (Thượng tọa Thích Thanh Quyết) được 256.574 phiếu, đạt tỷ lệ 81,03% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Đình Đạt (Đại Đức Thích Giác Đạt) được 58.063 phiếu, đạt tỷ lệ 18,34% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Văn Năm (Đại Đức Thích Hạnh Ngộ) được 51.929 phiếu, đạt tỷ lệ 16,40% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Văn Minh được 179.007 phiếu, đạt tỷ lệ 74,99% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đỗ Thị Lan được 165.734 phiếu, đạt tỷ lệ 69,43% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà được 71.224 phiếu, đạt tỷ lệ 29,84% số phiếu hợp lệ

4) Ông Chu Đình Hiển được 59.805 phiếu, đạt tỷ lệ 25,05% số phiếu hợp lệ

47 - TỈNH QUẢNG BÌNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ba Đồn và các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Mạnh Cường được 202.071 phiếu, đạt tỷ lệ 88,63% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Man được 188.441 phiếu, đạt tỷ lệ 82,65% số phiếu hợp lệ

3) Bà Cao Thị Giang được 164.356 phiếu, đạt tỷ lệ 72,08% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trương Thị Tư được 59.502 phiếu, đạt tỷ lệ 26,10% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đinh Thị Dung được 58.682 phiếu, đạt tỷ lệ 25,74% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đồng Hới và các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Bình được 328.948 phiếu, đạt tỷ lệ 88,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Công Thuật được 311.176 phiếu, đạt tỷ lệ 83,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Ngọc Phương được 287.239 phiếu, đạt tỷ lệ 77,43% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Phong Hồng được 90.152 phiếu, đạt tỷ lệ 24,30% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trương Thị Thanh Hoa được 81.551 phiếu, đạt tỷ lệ 21,98% số phiếu hợp lệ

48 - TỈNH QUẢNG NAM

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Quang Dũng được 279.616 phiếu, đạt tỷ lệ 82,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đình Tiến được 271.885 phiếu, đạt tỷ lệ 80,09% số phiếu hợp lệ

3) Bà PơLoong Thị Những được 71.886 phiếu, đạt tỷ lệ 21,18% số phiếu hợp lệ

4) Ông Giri Thái Sơn được 54.489 phiếu, đạt tỷ lệ 16,05% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hội An và các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phan Việt Cường được 350.974 phiếu, đạt tỷ lệ 80,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngô Văn Minh được 345.595 phiếu, đạt tỷ lệ 79,13% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Thái Bình được 335.816 phiếu, đạt tỷ lệ 76,89% số phiếu hợp lệ

4) Bà Huỳnh Thị Thủy được 137.986 phiếu, đạt tỷ lệ 31,60% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thủy Trinh được 131.387 phiếu, đạt tỷ lệ 30,08% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Đức Hải được 297.017 phiếu, đạt tỷ lệ 83,65% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Ngọc Hải được 254.989 phiếu, đạt tỷ lệ 71,81% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Quốc Khánh được 235.481 phiếu, đạt tỷ lệ 66,32% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được 156.246 phiếu, đạt tỷ lệ 44% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Viết Thành được 111.859 phiếu, đạt tỷ lệ 31,50% số phiếu hợp lệ

49 - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây và Sơn Hà

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hòa Bình được 279.099 phiếu, đạt tỷ lệ 88,93% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hồ Thị Vân được 168.380 phiếu, đạt tỷ lệ 53,65% số phiếu hợp lệ

3) Bà Võ Thị Mai Vỹ được 90.311 phiếu, đạt tỷ lệ 28,77% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hồ Xuân Tình được 87.362 phiếu, đạt tỷ lệ 27,83% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Viết Chữ được 332.401 phiếu, đạt tỷ lệ 86,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đinh Thị Phương Lan được 281.113 phiếu, đạt tỷ lệ 73,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Thu Trang được 272.033 phiếu, đạt tỷ lệ 71,18% số phiếu hợp lệ

4) Bà Dương Thị Mỹ Dung được 150.879 phiếu, đạt tỷ lệ 39,48% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hồ Cao Nhã được 91.120 phiếu, đạt tỷ lệ 23,84% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ, Minh Long

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Tuấn Anh được 218.139 phiếu, đạt tỷ lệ 84,89% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đinh Thị Hồng Minh được 182.509 phiếu, đạt tỷ lệ 71,02% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Đình Thắng được 65.547 phiếu, đạt tỷ lệ 25,51% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đinh Thị Liên được 46.244 phiếu, đạt tỷ lệ 18% số phiếu hợp lệ

50 - TỈNH QUẢNG TRỊ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hà Sỹ Đồng được 177.730 phiếu, đạt tỷ lệ 75,37% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hồ Thị Minh được 145.359 phiếu, đạt tỷ lệ 61,64% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đỗ Văn Sinh được 144.644 phiếu, đạt tỷ lệ 61,34% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hoàng Nam được 144.613 phiếu, đạt tỷ lệ 61,33% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hồ Thúy Vinh được 80.461 phiếu, đạt tỷ lệ 34,12% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Chí Dũng được 177.773 phiếu, đạt tỷ lệ 84,02% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Đức Thắng được 164.077 phiếu, đạt tỷ lệ 77,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Mai Thị Kim Nhung được 127.462 phiếu, đạt tỷ lệ 60,24% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được 81.190 phiếu, đạt tỷ lệ 38,37% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Vĩnh An được 70.615 phiếu, đạt tỷ lệ 33,38% số phiếu hợp lệ

51 - TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Thể được 322.217 phiếu, đạt tỷ lệ 84,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Thanh Tùng được 304.485 phiếu, đạt tỷ lệ 79,59% số phiếu hợp lệ

3) Bà Tô Ái Vang được 252.539 phiếu, đạt tỷ lệ 66,01% số phiếu hợp lệ

4) Bà Quách Tố San được 130.655 phiếu, đạt tỷ lệ 34,15% số phiếu hợp lệ

5) Ông Thạch Chăm Rơn được 128.456 phiếu, đạt tỷ lệ 33,58% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Kế Sách, Long Phú và Cù Lao Dung

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Hồ Thị Cẩm Đào được 191.529 phiếu, đạt tỷ lệ 74,98% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Khắc Tâm được 119.675 phiếu, đạt tỷ lệ 46,85% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Thành Nam được 91.606 phiếu, đạt tỷ lệ 35,86% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hồ Văn Thảo được 54.561 phiếu, đạt tỷ lệ 21,36% số phiếu hợp lệ

5) Bà Huỳnh Lan Phương được 52.624 phiếu, đạt tỷ lệ 20,60% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức) được 231.882 phiếu, đạt tỷ lệ 67,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đức Kiên được 174.077 phiếu, đạt tỷ lệ 50,95% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Hoàng Tiến được 137.416 phiếu, đạt tỷ lệ 40,22% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Phước Minh được 73.153 phiếu, đạt tỷ lệ 21,41% số phiếu hợp lệ

5) Ông Võ Văn Sự được 65.233 phiếu, đạt tỷ lệ 19,09% số phiếu hợp lệ

52 - TỈNH SƠN LA

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Sơn La và các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Tòng Thị Phóng được 307.615 phiếu, đạt tỷ lệ 92,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Quàng Văn Hương được 263.381 phiếu, đạt tỷ lệ 79,04% số phiếu hợp lệ

3) Ông Quàng Văn Lâm được 163.764 phiếu, đạt tỷ lệ 49,15% số phiếu hợp lệ

4) Bà Vì Thị Mười được 151.818 phiếu, đạt tỷ lệ 45,56% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lò Thị Lân được 102.791 phiếu, đạt tỷ lệ 30,85% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp và Quỳnh Nhai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Đắc Quỳnh được 171.654 phiếu, đạt tỷ lệ 81,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đinh Công Sỹ được 151.124 phiếu, đạt tỷ lệ 71,64% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Đức Thịnh được 53.410 phiếu, đạt tỷ lệ 25,32% số phiếu hợp lệ

4) Ông Quách Công Cầm được 42.833 phiếu, đạt tỷ lệ 20,30% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trương Quang Nghĩa được 180.811 phiếu, đạt tỷ lệ 81,88% số phiếu hợp lệ

2) Bà Tráng Thị Xuân được 170.527 phiếu, đạt tỷ lệ 77,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Chiến được 45.036 phiếu, đạt tỷ lệ 20,40% số phiếu hợp lệ

4) Bà Giàng Thị Giang được 42.465 phiếu, đạt tỷ lệ 19,23% số phiếu hợp lệ

53 - TỈNH TÂY NINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu và Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Nên được 334.203 phiếu, đạt tỷ lệ 81,30% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Đình Chung được 274.762 phiếu, đạt tỷ lệ 66,84% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Ngọc Phương được 267.126 phiếu, đạt tỷ lệ 64,98% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Thu Thảo được 187.426 phiếu, đạt tỷ lệ 45,60% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Thúy Ba được 155.482 phiếu, đạt tỷ lệ 37,82% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tây Ninh và các huyện: Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Lưu Quang được 364.853 phiếu, đạt tỷ lệ 74,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Mạnh Tiến được 353.342 phiếu, đạt tỷ lệ 72,12% số phiếu hợp lệ

3) Ông Huỳnh Thanh Phương được 346.099 phiếu, đạt tỷ lệ 70,64% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Kim Sen được 194.089 phiếu, đạt tỷ lệ 39,61% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trang Thị Kim Liễu được 193.234 phiếu, đạt tỷ lệ 39,44% số phiếu hợp lệ

54 - TỈNH THÁI BÌNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà và Quỳnh Phụ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hạnh Phúc được 434.370 phiếu, đạt tỷ lệ 88,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Đình Nhường được 400.907 phiếu, đạt tỷ lệ 82,09% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Quốc Phòng được 345.430 phiếu, đạt tỷ lệ 70,73% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phí Ngọc Thành được 152.857 phiếu, đạt tỷ lệ 31,30% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bùi Thị Hải Yến được 118.928 phiếu, đạt tỷ lệ 24,35% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đông Hưng và Thái Thụy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Thu Dung được 242.579 phiếu, đạt tỷ lệ 73,04% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Văn Xuyền được 211.631 phiếu, đạt tỷ lệ 63,72% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Thân được 199.237 phiếu, đạt tỷ lệ 59,99% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phạm Đình Thám được 188.567 phiếu, đạt tỷ lệ 56,78% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đồng Thị Ngọc Hiền được 141.300 phiếu, đạt tỷ lệ 42,55% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Thái Bình và các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hồng Diên được 387.095 phiếu, đạt tỷ lệ 88,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Tiến Lộc được 337.170 phiếu, đạt tỷ lệ 77,49% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Văn Tuân được 297.662 phiếu, đạt tỷ lệ 68,41% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Dực được 155.853 phiếu, đạt tỷ lệ 35,82% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đặng Thị Trang được 113.803 phiếu, đạt tỷ lệ 26,16% số phiếu hợp lệ

55 - TỈNH THÁI NGUYÊN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Văn Hùng được 195.489 phiếu, đạt tỷ lệ 69,20% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lê Thị Nga được 154.459 phiếu, đạt tỷ lệ 54,68% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nông Thị Hảo được 112.319 phiếu, đạt tỷ lệ 39,76% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hoàng Thị Thư được 95.522 phiếu, đạt tỷ lệ 33,81% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quốc Tỏ được 275.979 phiếu, đạt tỷ lệ 79,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phan Văn Tường được 241.548 phiếu, đạt tỷ lệ 69,69% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đoàn Thị Hảo được 232.323 phiếu, đạt tỷ lệ 67,03% số phiếu hợp lệ

4) Ông Bùi Huy Toàn được 167.913 phiếu, đạt tỷ lệ 48,45% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đàm Thị Xuân được 102.777 phiếu, đạt tỷ lệ 29,65% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Bình Minh được 231.129 phiếu, đạt tỷ lệ 83,44% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Đại Phong được 155.917 phiếu, đạt tỷ lệ 56,29% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Đức Hạnh được 105.645 phiếu, đạt tỷ lệ 38,14% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Mạnh Thắng được 53.001 phiếu, đạt tỷ lệ 19,13% số phiếu hợp lệ

56 - TỈNH THANH HOÁ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đỗ Trọng Hưng được 498.299 phiếu, đạt tỷ lệ 92,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Quang được 474.208 phiếu, đạt tỷ lệ 87,72% số phiếu hợp lệ

3) Bà Cao Thị Xuân được 417.438 phiếu, đạt tỷ lệ 77,22% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phạm Kim Tân được 125.121 phiếu, đạt tỷ lệ 23,15% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bùi Thị Thanh được 91.728 phiếu, đạt tỷ lệ 16,97% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Mai Sỹ Diến được 456.884 phiếu, đạt tỷ lệ 89,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Trí Thức được 437.679 phiếu, đạt tỷ lệ 85,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Bùi Thị Thủy được 381.511 phiếu, đạt tỷ lệ 74,57% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Quế được 126.735 phiếu, đạt tỷ lệ 24,77% số phiếu hợp lệ

5) Bà Cầm Thị Lan được 115.978 phiếu, đạt tỷ lệ 22,67% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia, Như Xuân và Như Thanh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vũ Xuân Hùng được 505.749 phiếu, đạt tỷ lệ 90,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Sỹ Lợi được 495.354 phiếu, đạt tỷ lệ 88,82% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Thanh Thủy được 411.129 phiếu, đạt tỷ lệ 73,72% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thành được 118.136 phiếu, đạt tỷ lệ 21,18% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lê Văn Tám được 117.419 phiếu, đạt tỷ lệ 21,05% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thọ Xuân

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Uông Chu Lưu được 449.698 phiếu, đạt tỷ lệ 88,42% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Minh Thông được 404.274 phiếu, đạt tỷ lệ 79,49% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Văn Sỹ được 396.207 phiếu, đạt tỷ lệ 77,90% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Lý được 135.762 phiếu, đạt tỷ lệ 26,69% số phiếu hợp lệ

5) Bà Ngô Thị Đặng được 120.309 phiếu, đạt tỷ lệ 23,65% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân và Cẩm Thủy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đào Ngọc Dung được 378.885 phiếu, đạt tỷ lệ 88,24% số phiếu hợp lệ

2) Bà Cầm Thị Mẫn được 332.309 phiếu, đạt tỷ lệ 77,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hạnh được 77.003 phiếu, đạt tỷ lệ 17,93% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hoàng Văn Tuân được 67.129 phiếu, đạt tỷ lệ 15,63% số phiếu hợp lệ

57 - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Ngọc Thiện được 234.629 phiếu, đạt tỷ lệ 88,28% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phan Ngọc Thọ được 202.087 phiếu, đạt tỷ lệ 76,04% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Thanh Tâm được 46.971 phiếu, đạt tỷ lệ 17,67% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Hải Vân được 45.661 phiếu, đạt tỷ lệ 17,18% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hội (Hòa thượng Thích Chơn Thiện) được 273.375 phiếu, đạt tỷ lệ 77,83% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Đức Hạnh được 254.987 phiếu, đạt tỷ lệ 72,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Như Hiệp được 238.792 phiếu, đạt tỷ lệ 67,98% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Tâm Nhân được 141.461 phiếu, đạt tỷ lệ 40,27% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Kim Oanh (Phạm Thị Kiều Oanh) được 117.861 phiếu, đạt tỷ lệ 33,55% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đặng Ngọc Nghĩa được 200.014 phiếu, đạt tỷ lệ 78,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Chí Tài được 184.716 phiếu, đạt tỷ lệ 72,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Thùy Yên được 67.729 phiếu, đạt tỷ lệ 26,55% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Thanh Hồ được 54.972 phiếu, đạt tỷ lệ 21,55% số phiếu hợp lệ

58 - TỈNH TIỀN GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Minh Sơn được 393.404 phiếu, đạt tỷ lệ 76,49% số phiếu hợp lệ

2) Ông Võ Văn Bình được 352.887 phiếu, đạt tỷ lệ 68,61% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Kim Tuyến được 333.520 phiếu, đạt tỷ lệ 64,85% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Phương Toàn được 256.855 phiếu, đạt tỷ lệ 49,94% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trần Thị Bé Bảy được 197.264 phiếu, đạt tỷ lệ 38,35% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Mỹ Tho và các huyện: Tân Phước, Châu Thành

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thanh Hải được 261.788 phiếu, đạt tỷ lệ 61,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hoàng Mai được 228.159 phiếu, đạt tỷ lệ 53,93% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Thanh Vân được 180.059 phiếu, đạt tỷ lệ 42,56% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Hạnh được 171.635 phiếu, đạt tỷ lệ 40,57% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Gò Công và các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được 392.072 phiếu, đạt tỷ lệ 77,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Tạ Minh Tâm được 303.003 phiếu, đạt tỷ lệ 60,18% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Quang Trí được 296.243 phiếu, đạt tỷ lệ 58,84% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đặng Thị Ngọc Điệp được 284.411 phiếu, đạt tỷ lệ 56,49% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thanh Lan được 225.549 phiếu, đạt tỷ lệ 44,80% số phiếu hợp lệ

59 - TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Trà Vinh và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Ngô Chí Cường được 271.948 phiếu, đạt tỷ lệ 78,08% số phiếu hợp lệ

2) Ông Thạch Phước Bình được 202.329 phiếu, đạt tỷ lệ 58,09% số phiếu hợp lệ

3) Bà Tăng Thị Ngọc Mai được 197.957 phiếu, đạt tỷ lệ 56,84% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Văn Hồng Anh được 197.231 phiếu, đạt tỷ lệ 56,63% số phiếu hợp lệ

5) Ông Sa Văn Khiêm được 168.175 phiếu, đạt tỷ lệ 48,28% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Duyên Hải và các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thiện Nhân được 364.988 phiếu, đạt tỷ lệ 84,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hứa Văn Nghĩa được 264.822 phiếu, đạt tỷ lệ 61,58% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Huyền Trân được 235.479 phiếu, đạt tỷ lệ 54,76% số phiếu hợp lệ

4) Bà Thạch Thị Thu Hà được 218.924 phiếu, đạt tỷ lệ 50,91% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trần Thị Hải Yến được 196.309 phiếu, đạt tỷ lệ 45,65% số phiếu hợp lệ

60 - TỈNH TUYÊN QUANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Chẩu Văn Lâm được 123.936 phiếu, đạt tỷ lệ 82,42% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hứa Thị Hà được 98.766 phiếu, đạt tỷ lệ 65,68% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Khánh Tịnh được 38.373 phiếu, đạt tỷ lệ 25,52% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Xuân Yên được 38.315 phiếu, đạt tỷ lệ 25,48% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Hàm Yên và Yên Sơn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Bình Quân được 149.747 phiếu, đạt tỷ lệ 74% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ma Thị Thúy được 116.468 phiếu, đạt tỷ lệ 57,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Hoài Yên được 71.956 phiếu, đạt tỷ lệ 35,56% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đào Quang Uy được 64.166 phiếu, đạt tỷ lệ 31,71% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đỗ Văn Chiến được 167.240 phiếu, đạt tỷ lệ 79,83% số phiếu hợp lệ

2) Bà Âu Thị Mai được 131.731 phiếu, đạt tỷ lệ 62,88% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vi Thị Nghiệp được 64.347 phiếu, đạt tỷ lệ 30,72% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ma Thị Thao được 52.501 phiếu, đạt tỷ lệ 25,06% số phiếu hợp lệ

61 - TỈNH VĨNH LONG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vĩnh Long và các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được 368.540 phiếu, đạt tỷ lệ 82,80% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh được 282.623 phiếu, đạt tỷ lệ 63,49% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lưu Thành Công được 264.840 phiếu, đạt tỷ lệ 59,50% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Bé Hai được 233.463 phiếu, đạt tỷ lệ 52,45% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lý Kiều Diễm được 173.378 phiếu, đạt tỷ lệ 38,95% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bình Minh và các huyện: Bình Tân, Trà Ôn, Vũng Liêm

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Văn Rón được 275.782 phiếu, đạt tỷ lệ 75,17% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Tất Thắng được 260.422 phiếu, đạt tỷ lệ 70,99% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Minh Trang được 236.381 phiếu, đạt tỷ lệ 64,43% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Đức Vĩnh Tuyên được 204.315 phiếu, đạt tỷ lệ 55,69% số phiếu hợp lệ

5) Bà Sơn Thị Gandhi được 114.672 phiếu, đạt tỷ lệ 31,26% số phiếu hợp lệ

62 - TỈNH VĨNH PHÚC

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Hoàng Thị Thúy Lan được 355.013 phiếu, đạt tỷ lệ 87,91% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Tiến được 294.311 phiếu, đạt tỷ lệ 72,88% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phùng Thị Thường được 206.504 phiếu, đạt tỷ lệ 51,14% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Văn Long được 180.111 phiếu, đạt tỷ lệ 44,60% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Xuân Mai được 159.357 phiếu, đạt tỷ lệ 39,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch và Sông Lô

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lưu Đức Long được 314.288 phiếu, đạt tỷ lệ 80,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Hồng Hà được 309.924 phiếu, đạt tỷ lệ 79,87% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Nguyệt được 255.754 phiếu, đạt tỷ lệ 65,91% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ngô Thị Linh được 137.055 phiếu, đạt tỷ lệ 35,32% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đào Thị Tâm được 120.476 phiếu, đạt tỷ lệ 31,05% số phiếu hợp lệ

63 - TỈNH YÊN BÁI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Yên Bái và các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Giàng A Chu được 260.532 phiếu, đạt tỷ lệ 88,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Văn Thống được 250.722 phiếu, đạt tỷ lệ 85,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Vân được 228.063 phiếu, đạt tỷ lệ 77,61% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Ngà được 67.478 phiếu, đạt tỷ lệ 22,96% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Tâm được 65.679 phiếu, đạt tỷ lệ 22,35% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quốc Vượng được 248.249 phiếu, đạt tỷ lệ 94,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đinh Đăng Luận được 237.937 phiếu, đạt tỷ lệ 90,27% số phiếu hợp lệ

3) Bà Triệu Thị Huyền được 228.041 phiếu, đạt tỷ lệ 86,52% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đặng Thị Tâm được 35.136 phiếu, đạt tỷ lệ 13,33% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bàn Thị Khách được 33.888 phiếu, đạt tỷ lệ 12,86% số phiếu hợp lệ

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÊM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Quyền được 160.819 phiếu, đạt tỷ lệ 55,11% số phiếu hợp lệ

2) Ông Ngô Trung Quân được 75.797 phiếu, đạt tỷ lệ 25,98% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đào Thị Sa Ron được 55.187 phiếu, đạt tỷ lệ 18,91% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận Thốt Nốt và các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Trần Thị Vĩnh Nghi được 178.655 phiếu, đạt tỷ lệ 53,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Cao Minh Chu được 99.918 phiếu, đạt tỷ lệ 30,11% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thúy Kiều Tiên được 53.228 phiếu, đạt tỷ lệ 16,04% số phiếu hợp lệ