NGHỊ QUYẾT SỐ 76/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHOÁ XV

30/11/2022 18:59

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 76/2022/QH15 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHOÁ XV

30/11/2022 18:48

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

30/11/2022 18:29

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO ĐẢNG LAO ĐỘNG MEXICO

30/11/2022 18:24

Chiều 30/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico, do Tổng Bí thư Đảng Alberto Anaya Gutiérrez làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

NGHỊ QUYẾT SỐ 73/2022/QH15 VỀ THÍ ĐIỂM ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ

30/11/2022 18:15

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

NGHỊ QUYẾT SỐ 72/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TP.BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

30/11/2022 18:05

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 72/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI

30/11/2022 17:48

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 71/2022/QH15 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.

NGHỊ QUYẾT SỐ 70/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

30/11/2022 17:31

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

NGHỊ QUYẾT SỐ 69/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

30/11/2022 17:04

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/11,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AUSTRALIA

30/11/2022 17:02

Chiều 30/11/2022 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, tại trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thượng nghị sĩ Don Farrell, Quốc vụ khanh đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia.

Các tin đã đưa: