Lào Cai: Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8

01/12/2006 00:56

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức họp liên tịch bàn nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, dự toán ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; Tổng quyết toán ngân sách năm 2005...

Thành phố Hồ Chí Minh: Cần giải quyết tốt án hủy sửa, tống đạt bản án

01/12/2006 00:56

Ban Pháp chế HĐND thành phố vừa tổ chức giám sát tại TAND về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác xét xử, giải quyết án quá hạn, giải quyết đơn thư KN, TC của công dân và xây dựng lực lượng của ngành từ đầu năm đến nay.

Thành phố Đà Nẵng: Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH huyện Hoà Vang

29/11/2006 10:43

Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã có buổi làm việc với huyện Hòa Vang để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN. Nhìn chung, việc thực hiện các chỉ tiêu KT - XH tăng so với cùng kỳ: tổng giá trị sản xuất đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 9,2%; Giá trị sản xuất CN -TTCN, xây dựng đạt trên 220 tỷ đồng, tăng trên 13%; Giá trị thương mại, dịch vụ tăng trên 11%; Giải quyết việc làm cho trên 4.

Vĩnh Long: Khảo sát tại Sở Công nghiệp

29/11/2006 10:25

Thường trực, các Ban HĐND thành phố đã có buổi làm việc với huyện Hòa Vang để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN. Nhìn chung, việc thực hiện các chỉ tiêu KT - XH tăng so với cùng kỳ: tổng giá trị sản xuất đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 9,2%; Giá trị sản xuất CN -TTCN, xây dựng đạt trên 220 tỷ đồng, tăng trên 13%; Giá trị thương mại, dịch vụ tăng trên 11%; Giải quyết việc làm cho trên 4.

Các tin đã đưa: