Hà Nội: Tập huấn về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cho các ĐB

28/04/2007 00:38

Thường trực HĐND Thành phố vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp, quán triệt một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như: Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy định của WTO; Hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát huy tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm; Bổ sung nguồn lực và tăng cường chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn; Giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội, bảo đảm KT-XH phát triển bền vững; Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; Hoàn thiện các thiết chế dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

TX Lai Châu: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác bầu cử ĐBQH

28/04/2007 00:37

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XII, đến nay, thị xã Lai Châu đã thành lập 41 khu vực bỏ phiếu, 39 tổ bỏ phiếu với 16.875 cử tri ở 39 phố, bản, 291cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Trà Vinh: Thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho ứng cử viên ĐBQH

28/04/2007 00:37

Ban Bầu cử ĐBQH Khóa XII của tỉnh vừa họp bàn kế hoạch tổ chức cho ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc với cử tri trong tỉnh.

Hà Tây: Xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

28/04/2007 00:37

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Sơn Tây đã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã tổ chức giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong quý I.

TX Đồng Xoài, Bình Phước: Giám sát việc thực hiện CCHC theo cơ chế “một cửa”

28/04/2007 00:37

Ban Pháp chế HĐND thị xã vừa tổ chức giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Tiến Hưng, Tân Thành và phường Tân Phú.

Kon Tum: Bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử ĐBQH

25/04/2007 00:34

Uỷ ban bầu cử ĐBQH tỉnh đã triển khai các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử.

Hà Tây: Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007

25/04/2007 00:34

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007 tại trường THPT Thanh Oai B.

Hòa Bình: Khảo sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục

25/04/2007 00:34

Ban Văn hóa- Xã hội và Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục năm học 2006-2007; Vấn đề cử tuyển và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với con em các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Công tác tổ chức và điều hành hoạt động của hệ thống trung tâm giáo dục cộng đồng tại huyện Kim Bôi và Mai Châu.

Đồng Nai: Giám sát công tác giảm nghèo tại huyện Thống Nhất

25/04/2007 00:34

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo tại huyện Thống Nhất.

Thanh Hóa: Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Thường Xuân

24/04/2007 05:54

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XII tại huyện Thường Xuân, nơi có nhiều đồng bào các dân tộc ít người, đồng bào công giáo sinh sống, có nhiều cử tri tạm trú là cán bộ, công nhân đang xây dựng công trình Thủy lợi, thủy điện Cửa Đặt.

Các tin đã đưa: