Vĩnh Long: Khảo sát tại Sở Công nghiệp

01/12/2006 01:00

Thường trực HĐND tỉnh vừa khảo sát tại Sở Công nghiệp. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp tăng; Các cơ quan chuyên ngành đã quan tâm, chỉ đạo từng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, khu vực kinh tế tư nhân tăng nhanh trong khi khu vực kinh tế nhà nước phát triển chậm.

Đồng Tháp: Đánh giá tình hình hoạt động của HĐND 3 cấp

01/12/2006 01:00

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của HĐND 3 cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trao đổi kinh nghiệm giám sát, thẩm tra trong lĩnh vực Kinh tế – Ngân sách. Nhìn chung, hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay chuyển biến tích cực; Nghiên cứu các Quy định, Quy chế, vận dụng vào tình hình thực tế ở địa phương đạt hiệu quả cao; Hoạt động của HĐND từng bước được đổi mới, giảm tính hình thức và phát huy vai trò trong việc quyết định và giám sát; Ban hành gần 4.

Quảng Bình: Giám sát tình hình kiên cố hoá trường, lớp học...

01/12/2006 01:00

Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh vừa giám sát tình hình kiên cố hoá trường, lớp học, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên; Kết quả đào tạo tại các trung tâm, trường học tại Sở GD – ĐT.

Hải Phòng: Xem xét việc đặt tên đường, phố của quận Hải An

01/12/2006 01:00

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố vừa tiến hành khảo sát tình hình thực tế và làm việc với Hội đồng tư vấn về việc đặt tên 29 tuyến đường, phố trên địa bàn quận Hải An. Do là quận mới thành lập, tốc độ phát triển đô thị nhanh, nhiều tuyến đường được nâng cấp xây dựng, trong đó một số tuyến đường  cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, đạt tiêu chí phố; Hầu hết các tuyến đường đến nay chưa được đặt tên chính thức, do đó việc đặt tên cho 29 đường, phố là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển KT- XH, nguyện vọng của người dân.

Huyện Yên Thế, Bắc Giang: Xem xét việc phát triển, cứng hoá đường giao thông, hệ thống kênh mương...

01/12/2006 00:59

Thường trực HĐND huyện vừa giám sát về việc phát triển, cứng hoá đường giao thông, hệ thống kênh mương; Tình hình ban hành văn bản QPPL của UBND huyện, HĐND, UBND xã, thị trấn từ đầu năm 2005 đến 7.2006.

Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang: Khảo sát tình hình học tập của con em đồng bào dân tộc Khmer

01/12/2006 00:59

Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã vừa tiến hành khảo sát tình hình học tập của con em đồng bào dân tộc Khmer. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành giáo dục quan tâm thực hiện tốt chính sách giáo dục đối với đồng bào dân tộc Khmer: Tập trung xây dựng các điểm trường ơ các cụm dân cư, vùng sâu, vùng xa; 100% học sinh dân tộc Khmer được miễn đóng học phí ở các cấp học.

Huyện Krông Ana, Đăk Lăk: Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6

01/12/2006 00:58

Thường trực HĐND huyện vừa họp liên tịch với UBND, UBMTTQ, 2 Ban HĐND và một số phòng, ban liên quan thống nhất nội dung, thời gian chương trình tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 để xem xét tình hình phát triển KT – XH, QP – AN; Việc thực hiện chương trình 134 của Chính phủ; Tình hình giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; Việc giải quyết đơn thư KN, TC của công dân...

Các tin đã đưa: