KIÊN GIANG: TIẾP TỤC THAM MƯU BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC

25/02/2024

Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang vừa có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023.

NĂM 2024, ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG SẼ HOÀN TẤT BÁO CÁO GIÁM SÁT 4 CHUYÊN ĐỀ

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ. 

Thời gian qua, Sở Nội vụ tích cực tham mưu việc quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tính đến hết ngày 31/12/2023, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách được phê duyệt theo quy định trong sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trong tỉnh là 30.902 người. Khối sự nghiệp hành chính nhà nước có 29.228 biên chế (giảm 388 biên chế so biên chế giao năm 2022, đạt 31,01% theo kế hoạch).

Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2016-2020, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang quyết định cử 1.492 công chức, viên chức đào tạo chuyên môn từ bậc đại học trở lên.

Từ tháng 12/2023, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt đề án vị trí việc làm viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập của 13 đơn vị.

Hàng năm, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, đã cử hơn 15.000 lượt công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách thu hút nguồn nhân lực; phối hợp với các sở, ngành đôn đốc kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp, bố trí nhân sự, sắp sếp vị trí việc làm…

(Theo Báo điện tử Kiên Giang)

Các bài viết khác