ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẾN TRE: CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

05/02/2024

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bến Tre khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên cơ sở bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 và tình hình thực tiễn tại địa phương.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẾN TRE: ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA QUỐC HỘI, XỨNG ĐÁNG VỚI KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV

Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết, trong năm 2024 Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, xây dựng và ban hành đúng thời gian quy định Chương trình hoạt động giám sát năm 2024, Chương trình công tác năm 2024 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre.

Thứ hai, tổ chức giám sát và báo cáo kết quả giám sát 04 chuyên đề theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo thời hạn theo quy định, gồm:

Chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh”, dự kiến sẽ tổ chức giám sát trong tháng 12/2023.

Chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh", dự kiến sẽ tổ chức giám sát trong tháng 01/2024.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi

Đồng thời, tiến hành giám sát qua báo cáo đối với chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, dự kiến trong tháng 01/2024. Chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh", dự kiến tổ chức giám sát trong tháng 3/2024.

Ngoài ra, căn cứ Chương trình, Kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp, phân công ĐBQH tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại địa phương khi có yêu cầu.

Thứ ba, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh thực hiện công tác xây dựng pháp luật, tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự án luật trình Quốc hội tại các Kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Thứ tư, phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc cử tri trước và sau hai kỳ họp lệ kỳ trong năm 2024. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc theo đối tượng khi cần thiết. Tiếp tục thực hiện kịp thời việc chuyển trả lời kiến nghị của các cơ quan Trung ương đến cử tri và các cơ quan có liên quan; theo dõi chặt chẽ kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền.

Thứ năm, xây dựng và ban hành Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre. Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Thứ sáu, chuẩn bị các điều kiện để ĐBQH tham dự kỳ họp lệ kỳ và kỳ họp bất thường (nếu có) trong năm 2024; tham gia các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội khi được mời; dự các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Đoàn tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tại địa phương. Tổ chức thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre các khóa nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Đoàn ĐBQH trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo các cơ quan soạn thảo các dự án luật, các cơ quan có liên quan gửi tài liệu xin ý kiến các dự thảo Luật sớm để các Đoàn ĐBQH tổ chức lấy ý kiến kịp thời, rộng rãi đến các đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự án luật, nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật.

Bên cạnh đó, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc tham mưu xây dựng và tổ chức điều hoà thực hiện các chuyên đề giám sát một cách khoa học, hợp lý; điều chỉnh, giãn cách hợp lý thời gian tổ chức giám sát giữa các chuyên đề trong năm để đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ĐBQH nói chung và ĐBQH chuyên trách nói riêng./.

Lê Anh