ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG: NỖ LỰC, ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, GÓP PHẦN VÀO THÀNH CÔNG CHUNG CỦA QUỐC HỘI

31/12/2023

Trong năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động để ngày càng thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu trong công tác lập pháp, giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từ đó, góp phần vào sự thành công chung của Quốc hội, hoàn thành trọng trách được Nhân dân giao phó.

GÓC NHÌN: NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023 ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH CÔNG CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: QUYẾT LIỆT, SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ, NỖ LỰC HƠN NỮA, ĐƯA HẬU GIANG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG: NĂM 2023 - HOÀN THÀNH TỐT TRỌNG TRÁCH, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng trong công tác lập pháp

Thực hiện Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2022; Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã phối hợp cùng Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan, các chuyên gia tổ chức 06 Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp và lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với 20 dự án Luật được Quốc hội thông qua và xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV.

Trong đó, tổ chức lấy ý kiến và báo cáo tổng hợp ý kiến 15 dự án Luật gửi đến Tổng Thư ký Quốc hội đúng thời gian quy định và tổ chức lấy ý kiến đối với 05 dự án án Luật làm cơ sở cho các đại biểu tham gia góp ý tại Kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tập trung giám sát đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã bám sát vào Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tình hình thực tế tại địa phương, tập trung giám sát đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Trong năm, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành 04 cuộc giám sát và 01 cuộc khảo sát (trong đó: Giám sát 03 chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát 01 chuyên đề và khảo sát chuyên đề theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội) và tham gia cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giám sát “Việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện” tại tỉnh Kiên Giang, Trại giam Kênh 5 và tỉnh Hậu Giang.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 và đề xuất nội dung để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình giám sát năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; Tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu, Quốc hội khóa XV và tại phiên họp thứ 21 và phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang tham gia Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi, Đoàn đại biểu Quốc hội đã nhận đầy đủ các văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; việc xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được các ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định, tỷ lệ đạt 100%.

Tích cực, trách nhiệm, trí tuệ trong mỗi kỳ họp

Năm 2023, Quốc hội đã tổ chức 05 Kỳ họp (trong đó có 03 Kỳ họp bất thường), Kỳ họp thường lệ thứ Năm, thứ Sáu. Tại các Kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đều chấp hành tốt Nội quy Kỳ họp và sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, tham gia đầy đủ các hoạt động tại Kỳ họp; mỗi Kỳ họp Quốc hội các vị đại biểu Quốc hội luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tập trung nghiên cứu; tích cực tham gia ý kiến đóng góp nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh, các vị đại biểu Quốc hội còn tham gia các buổi làm việc, hội nghị của các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên.

Tại các Kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tích cực tham gia phát biểu đóng góp ý kiến, với 52 lượt ý kiến (trong đó có 11 lượt ý kiến thảo luận tại Đoàn; 29 lượt ý kiến thảo luận Tổ; 10 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường; 02 lượt ý kiến tranh luận); đồng thời gửi phiếu chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại các Kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tích cực tham gia phát biểu đóng góp ý kiến.

Đồng hành cùng cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau Kỳ họp thứ Năm và trước Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV được 24 cuộc tại 08 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với 3.956 lượt cử tri tham dự, có 192 lượt phát biểu, với 333 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định.

Bên cạnh đó, các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được trả lời tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được tổng số 45 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đạt tỷ lệ 100%.

Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thông báo công khai tại các cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri; phối hợp với Báo Hậu Giang đăng nội dung văn bản tại chuyên mục “Đoàn đại biểu Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri”; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phát sóng trên chuyên mục “Đồng hành cùng cử tri”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Thủy.

Lắng nghe, thúc đẩy giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13,  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng (mỗi tháng 01 lần) tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội để các vị đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời cử công chức tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Trong năm 2023, đã tiếp được 27 lượt công dân tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội (trong đó: Tiếp công dân định kỳ hàng tháng được 06 lượt công dân; tiếp công dân thường xuyên được 21 lượt công dân) và nhận được 32 đơn thư của công dân gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (trong đó: Kiến nghị: 16 đơn, khiếu nại: 13 đơn, tố cáo: 03 đơn).

Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu từng nội dung và tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn, phân loại xử lý đơn để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý: 100% đơn, thư đã được giải thích, hướng dẫn và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định

Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn giữ mối liên hệ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang để tranh thủ sự chỉ đạo, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp tốt với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác giám sát và triển khai thi hành luật, pháp lệnh và nghị quyết của Quốc hội.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam trao quà cho bà con nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023.

Về công tác an sinh xã hội, Nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023, các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gồm: Thăm, tặng 1.480 phần quà cho các đối tượng là các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đang công tác, sinh sống tại TP. Cần Thơ, Hậu Giang, các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tặng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, xây dựng cầu nông thôn,…

Tham dự các hoạt động chào mừng các ngày Lễ, kỷ niệm, các sự kiện của tỉnh tổ chức và tham dự các cuộc Hội nghị, hội thảo do Trung ương và địa phương tổ chức.

Trong năm 2023 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động để ngày càng thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu trong công tác lập pháp, giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào sự thành công của Quốc hội, hoàn thành trọng trách được Nhân dân giao phó.

Cùng với đó, trong hoạt động các vị đại biểu Quốc hội tỉnh luôn đoàn kết, thể hiện trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, nỗ lực, cố gắng đóng góp nhiều ý kiến với Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện trách nhiệm của từng đại biểu trong việc phản ánh tình hình của địa phương, nguyện vọng của cử tri cùng Quốc hội xác định các mục tiêu, giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước hiện nay.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luôn bám sát chương trình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và chức năng nhiệm vụ được giao để chủ động tham mưu, phục vụ, đề xuất giải quyết công việc kịp thời, từng bước nâng cao chất lượng; đội ngũ công chức và người lao động luôn có ý thức trách nhiệm, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Lan Anh - Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác