ĐOÀN ĐBQH TỈNH TRÀ VINH: TÍCH CỰC, TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2023

31/12/2023

Trong năm 2023, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương thức hoạt động phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của Quốc hội và của tỉnh. Cổng TTĐTQH trân trọng giới thiệu bài viết: “Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh: Tích cực, tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023” của đại biểu Thạch Phước Bình - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIA LAI: PHÁT HUY TINH THẦN XÂY DỰNG, DÂN CHỦ, TRÍ TUỆ, THẲNG THẮN, ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN TRAO GỬI

 

ĐOÀN ĐBQH QUỐC HỘI TỈNH HOÀ BÌNH: PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM CAO TRƯỚC CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TRÀ VINH: TÍCH CỰC, TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM GÓP PHẦN VÀO THÀNH CÔNG CHUNG CỦA KỲ HỌP THỨ 6

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TRÀ VINH LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ban, Ủy ban của Quốc hội, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà trực tiếp Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, trong năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt chương trình công tác đề ra với nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, nhiều chính sách, nghị quyết sát hợp, kịp thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thu nhập thấp, hộ gia đình khó khăn kịp thời tạo ổn định và niềm tin trong xã hội và cộng đồng cả nước. Hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh Trà Vinh đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, tích cực đổi mới phương thức hoạt động phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của Quốc hội và của tỉnh như: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP là 8,25%; GRDP bình quân đầu người đạt 81,75 triệu đồng; 48/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11/85 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 09/09 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 05/08 tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh trao Bằng công nhận huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Ảnh: Báo Trà Vinh)

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2023 của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến đối với 24 dự thảo Luật thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XV. Việc lấy ý kiến được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý trực tiếp; lồng ghép qua các cuộc tiếp xúc cử tri; gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân đề nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo luật. Qua đó, đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với các dự thảo luật và gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu.  

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) ngày 17/10/2023 (Ảnh: Báo Trà Vinh Online)

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra 05 kỳ họp của Quốc hội trong năm 2023 (Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Kỳ họp bất thường lần thứ ba, Kỳ họp bất thường lần thứ tư, kỳ họp thứ năm và kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV), các ĐBQH trong Đoàn cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân cả nước nói chung, với cử tri tỉnh Trà Vinh nói riêng, các ĐBQH đã tập trung nghiên cứu; tích cực tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện chính kiến của mình, phản ánh đúng thực tiễn kiến nghị của cử tri, góp phần hoàn chỉnh các báo cáo, luật, nghị quyết của Quốc hội tại các kỳ họp. Các ĐBQH tỉnh còn tham gia hội nghị, hội thảo tiến hành thẩm tra, đóng góp ý kiến đối với các luật, nghị quyết trình và thông qua tại các Ủy ban của Quốc hội như: Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ủy ban Xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường,... với 57 lượt ý kiến tại Hội trường và tại Tổ.

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh thảo luận tại Tổ 18 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Trà Vinh, Thanh Hóa, Hà Nam) chiều ngày 8/11/2023 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Hoạt động khảo sát, giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống của người dân

Trong năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tổ chức giám sát 03 chuyên đề tại địa phương theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm: (i) Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022; (ii) Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; (iii) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Giám sát trực tiếp tại 10 cơ quan, đơn vị ngành tỉnh và 02 đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời giám sát qua văn bản báo cáo đối với 07 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; góp ý, điều chỉnh những thiếu sót của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đưa ra kiến nghị cụ thể nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập đối với những nội dung đã được giám sát. Sau các cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng tham mưu, tổng hợp, giúp Đoàn xây dựng báo cáo kết quả giám sát, trong đó kiến nghị nhiều nội dung đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và địa phương về các vấn đề có liên quan.

Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, Đoàn thường xuyên thực hiện giám sát qua văn bản việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Nhìn chung, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Đoàn Giám sát, khảo sát của Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tại UBND tỉnh và UBND các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú của tỉnh Trà Vinh.

Việc xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tiếp tục được các vị ĐBQH của tỉnh quan tâm và tham gia thảo luận với nhiều ý kiến tích cực, trách nhiệm và được Quốc hội đánh giá cao.

Trong năm 2023, các ĐBQH tỉnh Trà Vinh đã tích cực, trách nhiệm tham gia 57 lượt phát biểu (trong đó có 21 lượt ý kiến thảo luận ở Hội trường; 32 lượt ý kiến thảo luận Tổ; 02 ý kiến phát biểu thảo luận, tranh luận tại Hội trường). Cụ thể: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, 3, 4, Quốc hội khóa XV, các ĐBQH đã tham gia phát biểu 02 lượt ý kiến tại Tổ, 01 lượt ý kiến tại Hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết về những vấn đề quan trọng của quốc gia và về công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Tại Kỳ họp thứ 5, đã tham gia 33 lượt ý kiến phát biểu tại các buổi thảo luận Tổ và Hội trường, trong đó có 21 lượt ý kiến với 116 nội dung thảo luận tại Tổ và 12 lượt ý kiến với 35 nội dung tại Hội trường, đồng thời tham gia thảo luận tại Đoàn về công tác nhân sự cấp cao của nhà nước; góp ý 17 dự án Luật thông qua và cho ý kiến.

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát biểu góp ý tại các buổi thảo luận Tổ và Hội trường,

Tại Kỳ họp thứ 6, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia 21 lượt ý kiến phát biểu tại các buổi thảo luận Tổ và Hội trường, trong đó, tại các phiên thảo luận Tổ có 09 lượt ý kiến với 35 nội dung, các phiên thảo luận tại Hội trường có 12 lượt ý kiến với 49 nội dung chương trình của kỳ họp đã đề ra; tham gia lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; tham gia góp ý đối với 12 dự thảo Luật; biểu quyết thông qua 07 dự án Luật và 09 Nghị quyết. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiến nghị đến Quốc hội, các Bộ ngành Trung ương về việc bổ sung Dự án cầu Cổ Chiên 2 kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh vào danh mục Nghị quyết đặc thù của Quốc hội về “Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ” và được Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục có nhiều đổi mới về đối tượng và hình thức

Trong năm, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, các cuộc tiếp xúc cử tri ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn. Công tác phối hợp trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện tốt từ các cơ quan cấp tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đúng thời gian, chuẩn bị nội dung chu đáo, có chất lượng, cung cấp đầy đủ các thông tin mà cử tri quan tâm. Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được đầy đủ và chuyển đến Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh để kịp thời. Theo đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại 40 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trong đó có 02 cuộc tiếp xúc cử tri nơi cư trú, 06 cuộc tiếp xúc cử tri ngoài đơn vị bầu cử, 04 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với cử tri ngành công thương, ngành xây dựng, ngành bảo hiểm xã hội, ngành thông tin truyền thông và cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh), có 2.430 cử tri tham dự.

ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc với cử tri ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Thông tin truyền thông trước Kỳ họp thứ 6 (Ảnh: Báo Trà Vinh Online)

Qua các buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận được 135 ý kiến, kiến nghị của cử tri (trong đó có 74 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và 61 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương) và báo cáo đến Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh nắm chuyển các ngành chức năng trả lời cho cử tri. Trong đó, nhiều kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh gửi đến các Bộ, ngành Trung ương: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (5 văn bản); Bộ Xây dựng (4 văn bản); Bộ Giao thông vận tải (5 văn bản); Bộ Nội vụ (3 văn bản); Bộ Tài chính (4 văn bản); Bộ Tài nguyên và Môi trường (5 văn bản); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (6 văn bản); Bộ Công an (3 văn bản);…

Qua đó, tính đến ngày 29/11/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 75 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của ngành chức năng trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XV (xem Phụ lục đính kèm). Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thông tin công khai rộng rãi tại các điểm khu dân cư; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh phát sóng trên chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Nhìn chung các nội dung trả lời của Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương đã tập trung giải quyết từng ý kiến, kiến nghị của cử tri, đúng với nội dung, sát với những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV  (Ảnh: Thúy Oanh)

Hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp công dân được quan tâm, thực hiện nghiêm túc

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ (mỗi tháng 01 lần) tại trụ sở Đoàn để các vị ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời cử công chức tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc của Đoàn, các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm thực hiện việc tiếp công dân tại nơi làm việc và nơi cư trú. Kết quả, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp 64 lượt công dân tại Trụ sở của Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận 77 đơn, qua nghiên cứu đã chuyển 24 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; hướng dẫn 06 đơn công dân; trả lời 08 đơn cho công dân; trùng lưu 39 đơn; nhận 15 văn bản trả lời của các ngành chức năng, trên cơ sở đó, Đoàn thông báo kết quả giải quyết đơn của các ngành chức năng đến công dân nắm.

Nhìn chung, Đoàn ĐBQH, các ĐBQH kịp thời xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo biết; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thời gian luật định.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên duy trì và tăng cường mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội. Các ĐBQH tỉnh là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Dân tộc, Ủy viên các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực tham gia các phiên họp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cuộc hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội tổ chức và có nhiều đóng góp quan trọng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân đến các lĩnh vực mà Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban phụ trách.

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh và ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia các hoạt động như: thăm và chúc tết gia đình chính sách, các vị ĐBQH qua các thời kỳ của tỉnh, thăm chúc tết các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh,... thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các gia đình đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, với tổng trị giá gần 200.000.000 đồng. Đặc biệt, đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 750 triệu đồng; vận động Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 1.000 suất quà, trị giá 600 triệu đồng cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

Có thể khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đổi mới, linh hoạt, chủ động, tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ trong năm 2023. Năm 2024, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song với mục tiêu cùng chung tay xây dựng Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, hoạt động ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh xác định tích cực, tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu quả, vị thế và uy tín để có những đóng góp cụ thể đối với các hoạt động của Quốc hội; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại của tỉnh; thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng luật, hoàn thiện thể chế; triển khai hoạt động giám sát, khảo sát theo chương trình đã đề ra; tích cực đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, bất cập của tỉnh, của các ngành, địa phương và của cử tri.

 Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Với phương châm tích cực, tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu quả, vị thế và uy tín, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường, góp phần xây dựng Quốc hội xứng đáng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; đồng thời góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.

               

Đại biểu Thạch Phước Bình

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

Các bài viết khác