ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ TĨNH LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

16/11/2023

Chiều 16/11, trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia chủ trì buổi làm việc với Công ty Điện lực Hà Tĩnh về hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

HÀ TĨNH GÓP Ý XÂY DỰNG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bám sát chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã quyết liệt trong công tác điều hành chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Công ty hiện quản lý hơn 246 km đường dây 110 kV, 3.537 km đường dây trung thế, 7.588 km đường dây hạ thế, 12 trạm biến 110 kV, 3.943 trạm biến áp phân phối và 5 trạm biến áp trung gian. Số lượng khách hàng sử dụng điện đến ngày 31/10/2023 là 472.230, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2022.

10 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm công ty thực hiện 1.220,401 triệu kWh (tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 80,41% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao năm 2023). Tỷ lệ tổn thất thương phẩm toàn công ty 10 tháng là 6,38% (giảm 0,61% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 0,41% so với kế hoạch năm Tổng Công ty giao).

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiến nghị các vấn đề đối với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Công tác tiếp nhận lưới điện; công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện trên địa bàn được quan tâm. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang đầu tư thực hiện các dự án lưới điện 110 kV trong giai đoạn 2021-2025 tại Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 497,7 tỷ đồng. Với các dự án lưới điện trung hạ áp: công ty đang quản lý 58 dự án đầu tư xây dựng năm 2023 có tổng vốn trên 722 tỷ đồng. Năm 2023, công ty đang thực hiện 61 hạng mục sửa chữa lớn có tổng vốn trên 84 tỷ đồng.

10 tháng năm 2023, công ty không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo an toàn điện trong dân. Năm 2023, công ty thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tất cả khách hàng sau trạm biến áp công cộng và khách hàng mua buôn bán lẻ về những ngày cuối tháng (bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2023 và kế hoạch hoàn thành 100% trong tháng 11/2023).

Bên cạnh làm tốt công tác sản xuất, kinh doanh, công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện với tổng kinh phí thực hiện 10 tháng trên 470 triệu đồng...

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh): Đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin thêm về các dự án điện mặt trời trên địa bàn với sự tham gia của các doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo, sớm ban hành quy định mới về chuyển giao các công trình điện sang ngành điện quản lý để giảm bớt các thủ tục và tạo điều kiện cho các bên giao nhận hoàn tất việc giao nhận các công trình điện được kịp thời.

Cùng đó, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có cơ chế cho ngành điện trong việc thực hiện các thủ tục về chủ trương đầu tư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục hỗ trợ công ty tuyên truyền, sử dụng điện tiết kiệm; xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, vi phạm sử dụng điện. Tạo điều kiện cho công ty trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo mục tiêu tiến độ yêu cầu; hỗ trợ công ty trong việc tham gia bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực trong trường hợp cần đáp ứng nhu cầu phụ tải...

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị, đề xuất của Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ được tổng hợp, phân loại để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Theo Báo điện tử Hà Tĩnh)