ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

12/10/2023

Sáng 12/10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gồm 10 chương, 136 điều đã bám sát 5 chính sách được Quốc hội thông qua, bao gồm: Xây dựng hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH; mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH (lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội); bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng BHXH; đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cụ thể hóa quy định 11 nội dung lớn: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện; giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm; quy định hưởng BHXH một lần; bổ sung quy định quản lý thu, đóng BHXH nhằm xử lý tình trạng trốn đóng BHXH; căn cứ đóng BHXH bắt buộc; sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực Nhà nước phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 27-NQ/TW; sửa đổi, bổ sung về đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; chi phí quản lý BHXH.

Đại biểu thảo luận góp ý dự thảo Luật

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cũng bổ sung quy định: "Người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng) và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (chưa đủ 75 tuổi) thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động; đồng thời trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng BHYT do ngân sách Nhà nước bảo đảm".

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý cho dự thảo Luật, trong đó, nổi bật là các vấn đề bao phủ BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện, chế tài xử phạt nợ, trốn đóng BHXH, hành vi trục lợi BHXH, quy định nhận trợ cấp BHXH một lần, mâu thuẫn giữa các bộ luật dẫn đến bất cập trong giải quyết chế độ. Các đại biểu cũng thảo luận về vị trí, vai trò của BHXH; sự phối của các ngành trong quản lý Nhà nước về BHXH; giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động trong tham gia BHXH…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho biết, hội nghị đã nhận được 13 ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu, đa số đại biểu đều thống nhất phải sửa đổi Luật. Đoàn ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu và sẽ tổng hợp trong báo cáo.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương)