ĐOÀN ĐBQH TỈNH HOÀ BÌNH KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

18/09/2023

Sáng 18/9, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tại Ngân hàng (NH) Nhà nước, chi nhánh tỉnh Hòa Bình.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HOÀ BÌNH KHẢO SÁT VIỆC THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ông Ngô Quang Hiển, Giám đốc Chi nhánh Nhân hàng Nhà nước tỉnh Hoà Bình

Cùng tham gia Đoàn có các ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 chi nhánh cấp I của các TCTD; các đơn vị trực thuộc chi nhánh cấp I: 12 chi nhánh NHNN&PTNT các huyện, thành phố; 3 chi nhánh thuộc thành phố Hòa Bình; 47 phòng giao dịch của các NHTM và 151 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội; 4 Quỹ tín dụng Nhân dân; 03 Chương trình Dự án tài chính vi mô; 939 điểm giới thiệu dịch vụ của các Công ty tài chính.

Ông Ngô Quang Lợi, Quyền Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hoà Bình

Các NH, TCTD có chức năng kinh doanh tiền tệ và các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức, quản trị điều hành của các NH, TCTD trên địa bàn được bố trí theo mô hình tập đoàn được quản lý tập trung thống nhất từ trung ương xuống địa phương.

Kết quả hoạt động đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn trên địa bàn đạt 43.419 tỷ đồng, tăng 7,3% so với 31/12/2022. Tổng dư nợ toàn địa bàn đến đạt 35.713 tỷ đồng, tăng 1.362 tỷ đồng, tăng 4,0% so với 31/12/2022, tương đương mức tăng chung của toàn ngành Ngân hàng (4,73%). Nợ xấu nội bảng 415 tỷ đồng chiếm 1,16%/tổng dư nợ. Các NH, TCTD đã triển khai đầy đủ các chương trình, chính sách tín dụng, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân như: Chương trình hỗ trợ lãi suất (HTLS) 2%/năm và chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023; chương trình cho vay 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số33/NQ-CP...

Ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ những khó khăn, vướng mắc về xử lý nợ xấu của các TCDC; trong triển khai thực hiện Luật TCTD và một số cơ chế, chính sách liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân… Kiến nghị với Đoàn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình có các đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong đó, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh cùng với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu có quy định cụ thể về nộp thuế lợi tức cổ phần đối với thành viên Qũy TDND và nên chia thành 2 mức nộp thuế lợi tức cổ phần (nếu thành viên nào có thuế lợi tức cổ phần lớn từ 5 triệu đồng trở nên thì thực hiện nộp thuế theo đúng quy định; nếu thành viên nào có thuế lợi tức cổ phần dưới 5 triệu đồng thì không phải nộp thuế lợi tức cổ phần, số này được chuyển thành vốn góp vào QTD để tăng cường năng lực tài chính cho QTD).

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả hoạt động của toàn ngành Ngân hàng trong công tác triển khai thực hiện các văn bản, cơ chế, chính sách trên toàn hệ thống.

Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Thời gian tới, các NH, TCTD tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn; tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai các giải pháp thu hồi nợ xấu phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tuyên truyền tích cực triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân thay đổi nhận thức người dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động tiền tệ, tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống, nhất là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của ngành, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ lựa chọn tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu giải quyết theo quy định.

Ngô Hường