ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG – NỖ LỰC ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH CÔNG CHUNG CỦA QUỐC HỘI (P1)

19/01/2023 14:35

Năm 2022, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục duy trì và đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Trọng Quỳnh