ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

03/08/2022 18:30

Ngày 02/8, tại thị xã Phú Thọ, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thành Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã; các xã, phường và một số khu dân cư trên địa bàn thị xã.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 74 điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Tham gia thảo luận, các đại biểu đại diện cho cử tri thị xã Phú Thọ cơ bản đồng tình với kết cấu, bố cụ, nội dung và sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, về chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, góp ý Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cần bổ sung và đa dạng hóa hình thức công khai thông tin; việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở tất cả các loại hình cơ sở là không cần thiết và nên quy định nhiệm kỳ của Thanh tra nhân dân tương đương với nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở, Trưởng khu dân cư là 2,5 năm và một số nội dung về chế độ phụ cấp, kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân; làm rõ thêm phạm vi, đối tượng điều chỉnh trong Luật...

Đại diện khu dân cư Thanh Bình, phường Thanh Vinh tham gia góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thành Nam tiếp thu, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp và khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây cũng là căn cứ để Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, tham gia góp ý tại các diễn đàn trong thời gian tới.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ)