ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI

01/08/2022 17:30

Sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã vận động một số Doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình thương (trị giá 60 triệu đồng/ một căn nhà) cho các gia đình nghèo tại xã Na Ngoi - huyện Kỳ Sơn, xã Lưu Kiền - huyện Tương Dương.


Đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo và học sinh nghèo tộc người Đan Lai tại bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng các Doanh nghiệp tài trợ đã có chuyến thăm và khảo sát tiến độ xây dựng các căn nhà đã được hỗ trợ. Tham gia có đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Cũng trong đợt này, Đoàn đã hỗ trợ 100 triệu đồng để mua gạo cho các gia đình khó khăn tại xã Na Ngoi - huyện Kỳ Sơn (45 triệu đồng), xã Lưu Kiền - huyện Tương Dương (55 triệu đồng). Đồng thời đến thăm và tặng 20 suất quà (trị giá một triệu đồng/ một suất quà) cho các hộ gia đình nghèo và học sinh nghèo tộc người Đan Lai tại bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Đoàn đã đến thăm và khảo sát tiến độ xây dựng nhà tình thương của gia đình ông Lương Văn May, bản Con Mương, xã Lưu Kiền. Đồng thời trao tặng thêm 2 triệu đồng để mừng nhà mới

Đoàn đã đến thăm và trao tặng 60 triệu đồng làm nhà tình thương cho hộ gia đình ông Xồng Bá Xáo, bản Na Cáng, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, đồng thời trao tặng thêm 2 triệu đồng mừng nhà mới

(Theo Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An)