ĐOÀN ĐBQH TỈNH THANH HÓA KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

29/07/2022 18:00

Ngày 29/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá gồm đại biểu Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Mạnh Sơn,Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách đã khảo sát, lấy ý kiến đóng góp của cử tri tại Tp.Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa về một số nội dung của Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Toàn cảnh hội nghị tại Tp.Thanh Hóa

Tại hội nghị, các cử tri đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tham gia góp ý những nội dung trọng tâm của dự thảo về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra Nhân dân; việc thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân…

Cử tri phường Đông Vệ, Tp.Thanh Hóa góp ý kiến vào dự thảo

Các ý kiến góp ý đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, trong đó liên quan đến phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Toàn cảnh hội nghị tại huyện Hoằng Hóa

Các ý kiến cũng tập trung góp ý, thảo luận vào cách thức, thời điểm công khai thông tin, các hình thức công khai mang tính bắt buộc để đảm bảo người dân có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện; nhiều cử tri băn khoăn và đề nghị cần xem xét lại hình thức thông tin qua mạng xã hội zalo, facebook; những quy định cụ thể về việc tổ chức họp dân, tỷ lệ cử tri đại diện hộ tán thành để các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến có hiệu lực thi hành.

Cử tri xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa góp ý kiến vào dự thảo

Một số ý kiến đề xuất cần quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; phân biệt giữa hoạt động kiểm tra và hoạt động giám sát, bổ sung các điều khoản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban.

Đại biểu Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị

Thay mặt đoàn, đại biểu Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của cử tri. Các ý kiến đã giúp Đoàn khảo sát đánh giá khách quan công tác triển khai thực hiện các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu để các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

(Theo Báo điện tử Thanh Hóa)