BÌNH ĐỊNH: TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỐT CÔNG TÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP

08/04/2021

Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021, diễn ra vào sáng 07/4. Tham dự tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 

Theo báo cáo của UBKT Trung ương tại hội nghị, trong quý I/2021, UBKT các cấp đã chủ động kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém, có dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm do thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu UBKT các cấp bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng cụ thể kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước mắt, cần tập trung giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao./.

(Theo Báo Bình Định)