HƯNG YÊN: GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ VÀ VIỆC KIỆN TOÀN TẠI CÁC HUYỆN KHOÁI CHÂU, PHÙ CỪ

08/04/2021

Ngày 07/4, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn.

 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoànđã có buổi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại huyện Khoái Châu.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tại buổi giám sát ở huyện Khoái Châu

Cùng dự giám sát có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong thời gian qua, các cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở của huyện Khoái Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 45) và Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 9.9.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị số 46) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu; HĐND cấp xã được bầu là 640 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện đã lập danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.168 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế được triển khai đồng bộ…

Về nội dung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên khóa mới theo đúng phương án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45 và Chỉ thị số 46; việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; giám sát việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với xã Dân Tiến và xã Đông Kết.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; lựa chọn nhân sự người ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn đúng quy định; chú trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; đẩy nhanh tiến độ thẩm định tiêu chuẩn chính trị người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; rà soát kỹ danh sách cử tri tại địa phương; chuẩn bị chu đáo cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri đối với cuộc bầu cử; xây dựng các phương án tổ chức bầu cử trong tình huống địa phương có dịch Covid-19; tiếp tục rà soát, kiện toàn, bố trí, sắp xếp bộ máy, cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp thực tiễn cơ sở…

Ngày 07/4, Tổ giám sát số 1 thuộc Đoàn Giám sát của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 tại huyện Phù Cừ.

Các đại biểu tại buổi giám sát

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 30 đại biểu, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 352 đại biểu. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát và kịp thời triển khai công tác bầu cử từ cấp huyện đến cơ sở. Ủy ban bầu cử huyện bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện các bước theo quy trình bầu cử. Hiện nay, các địa phương đang tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Về việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội đảng các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, cơ bản bảo đảm theo phương án nhân sự như dự kiến; đối với một số địa phương bầu khuyết số đại biểu hoặc trường hợp không tái cử, trúng cử tại đại hội... được cấp ủy các cấp phân công nhiệm vụ và giải quyết chế độ theo quy định...

Các đại biểu tham gia buổi giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo các xã Tiên Tiến và Tam Đa báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử và kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra tốt đẹp, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử, nhất là việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với những người ứng cử; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, ý kiến liên quan đến công tác bầu cử từ huyện đến cơ sở, khi phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần sớm có biện pháp hướng dẫn để tháo gỡ, nếu phát hiện có vi phạm thì xử lý kịp thời, tránh để phát sinh thành điểm nóng. Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát, lập danh sách cử tri đầy đủ, kịp thời; việc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho từng thành viên tổ bầu cử cần cụ thể, phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, quyền và trách nhiệm đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

Đối với việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng lưu ý huyện Phù Cừ cần tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức của người cán bộ trong thực thi công vụ; tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đánh giá năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, nhất là người đứng đầu để làm cơ sở xây dựng quy hoạch cán bộ phù hợp trong những năm tiếp theo…

Đối với những kiến nghị và đề xuất của huyện Phù Cừ, Tổ giám sát sẽ tổng hợp để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến./.

(Theo Báo Hưng Yên)