THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: THỐNG NHẤT SỐ LƯỢNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

10/02/2021 12:51

Sáng 09/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 1

Dự hội nghị có: Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Thị Lệ; đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố; đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội Khóa XV sẽ có 30 đại biểu Quốc hội Khóa XV được bầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, 15 đại biểu từ giới thiệu của Thành phố và 15 đại biểu từ giới thiệu của Trung ương.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất dưới sự chủ trì của bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố, các đại biểu đã thảo luận, thông qua số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là 45 đại biểu.

Trong đó, cơ cấu giới thiệu gồm 2 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của Thành phố; 2 đại biểu chuyên trách, 6 đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, 8 đại biểu từ lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, 2 đại biểu tự ứng cử…

Buổi sáng cùng ngày cũng đã diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thông qua thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu thống nhất hiệp thương về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026

Qua thảo luận, hiệp thương, Hội nghị đã nhất trí về số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X là 160 đại biểu (khóa IX là 201 đại biểu), bầu ra 95 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X. 

Hội nghị nhất trí về yêu cầu các ứng viên được giới thiệu phải đảm bảo các yếu tố về số dư, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, tỷ lệ tái cử, giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cơ cấu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X gồm 6 đại biểu từ khối Thành ủy (giảm 1 so với Khóa IX), 19 đại biểu chuyên trách (tăng 10 so với Khóa IX), 18 đại biểu từ cơ quan quản lý Nhà nước Thành phố (giảm 8 so với Khóa IX), 45 đại biểu từ thành phố Thủ Đức, quận, huyện, 10 đại biểu tự ứng cử…

Hội nghị cũng đồng thuận thông qua các tiêu chí định hướng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ X đảm bảo tỷ lệ giới thiệu đại biểu nữ đạt trên 38%; đại biểu ngoài Đảng trên 10%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt trên 16%; trên 30% đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tái cử và giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử từ các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ IX…

(Theo TTXVN)