CHÚ TRỌNG ĐIỀU HÒA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2022 - 2023 BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI, HIỆU QUẢ

05/05/2022 14:52

Tại phiên giải trình của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về việc thực hiện đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các đại biểu đã chỉ rõ tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2022. Nhấn mạnh áp lực giải đẩy nhanh tiến độ giải ngân và điều hòa nguồn vốn đầu tư công với vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp để bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn.

MỖI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CẦN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CÔNG

27/04/2022 17:39

Chiều 27/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình. Tại phiên giải trình các đại biểu đã làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN THIẾU NHIÊN VÀ NHI ĐỒNG VỀ PHIÊN GIẢI TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

19/02/2021 15:44

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình “Quản lý nhà nước về báo chí” đối với Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã gửi kết luận của phiên giải trình đến các đại biểu Quốc hội.

Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

01/02/2013 15:00

Một số văn bản, tài liệu Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

01/01/2013 15:00

Một số văn bản, tài liệu Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

Các tin đã đưa: