NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỪ KẾ HOẠCH GIẢI TRÌNH CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỪ KẾ HOẠCH GIẢI TRÌNH CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

12/09/2023 12:31

Tại phiên họp thứ 26 khi cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận kết quả đạt được của Kiểm toán nhà nước, đồng thời đánh giá cao phiên giải trình mới đây của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về: “Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đến hết niên độ NSNN năm 2021”. Theo đó qua tổ chức giải trình đã làm rõ thực trạng, nguyên nhân; đồng thời cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ khi kế hoạch giải trình được ban hành.

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI SẼ TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI SẼ TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

06/09/2023 18:31

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 8/9 tới, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình “Việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021”.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP LÊ THỊ NGA: SỚM TỔNG KẾT THI HÀNH VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP LÊ THỊ NGA: SỚM TỔNG KẾT THI HÀNH VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

08/05/2023 12:43

Sáng 8/5, tại Nhà Quốc hội, phát biểu bế mạc phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã ghi nhận các kết quả thực hiện kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật, đồng thời cũng chỉ rõ những điểm chưa đạt yêu cầu, đưa ra được các kiến nghị đề xuất trong việc hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI TRONG NƯỚC GIA TĂNG VÀ NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NẠN NHÂN LÀ NAM GIỚI

TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI TRONG NƯỚC GIA TĂNG VÀ NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NẠN NHÂN LÀ NAM GIỚI

08/05/2023 11:45

Tại phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức vào sáng 8/5, thực trạng tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về mua bán người ở nước ta thời gian qua đã được chỉ rõ với diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuất hiện ngày càng nhiều vụ mua bán người ở trong nước và nạn nhân là nam giới. Cũng tại phiên giải trình nguyên nhân của tình trạng trên và đề xuất kiến nghị giải pháp cũng đã được phân tích, làm rõ.

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

08/05/2023 08:51

Sáng 8/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 19/4: PHIÊN HỌP GIẢI TRÌNH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 19/4: PHIÊN HỌP GIẢI TRÌNH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

19/04/2023 12:21

Chiều 19/4 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: ỦY BAN PHÁP LUẬT LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ SẴN SÀNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỂ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ THỰC THI LUẬT CƯ TRÚ

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: ỦY BAN PHÁP LUẬT LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ SẴN SÀNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỂ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ THỰC THI LUẬT CƯ TRÚ

22/12/2022 15:41

Sáng 22/12, tại phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giầy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục đất đai về hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai”, ghi nhận các kết quả đạt được, chỉ ra một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, các đại biểu đề nghị cần tích cực rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý dân cư và cư trú để kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất; chú trọng hoàn thiện và kết nối các cơ sở dữ liệu mà trung tâm là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA LUẬT CƯ TRÚ ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN TIỆN TRONG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TẬP TRUNG THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA LUẬT CƯ TRÚ ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN TIỆN TRONG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

22/12/2022 12:06

Tại phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật "Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, trọng tâm là trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai", các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trong thực hiện Luật, tuy nhiên vẫn còn đó những băn khoăn về tiến độ rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, việc tạo lập và kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu và đề nghị các cơ quan có giải trình làm rõ.

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VỀ HẠN CHẾ XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ, SỬ DỤNG THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VỀ HẠN CHẾ XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ, SỬ DỤNG THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

22/12/2022 10:47

Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về “ Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giầy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục đất đai về hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai.”

CHÚ TRỌNG ĐIỀU HÒA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2022 - 2023 BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI, HIỆU QUẢ

CHÚ TRỌNG ĐIỀU HÒA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2022 - 2023 BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI, HIỆU QUẢ

05/05/2022 14:52

Tại phiên giải trình của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về việc thực hiện đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các đại biểu đã chỉ rõ tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2022. Nhấn mạnh áp lực giải đẩy nhanh tiến độ giải ngân và điều hòa nguồn vốn đầu tư công với vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp để bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn.

Các tin đã đưa: