Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện tháng 4 năm 2022 của Quốc hội

29/05/2022 11:42

Ngày 24/5/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 1045/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện tháng 4 năm 2022 của Quốc hội.

Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

29/05/2022 11:41

Ngày 15/5/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 983/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1)

29/05/2022 11:35

Ngày 15/5/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 984/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

29/05/2022 11:21

Ngày 19/5/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 1002/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

29/05/2022 11:19

Ngày 19/5/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 1001/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

29/05/2022 11:17

Ngày 13/5/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 981/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 11 về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội

29/05/2022 11:12

Ngày 13/5/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 980/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 11 về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Chỉ thị số 02/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

11/05/2022 10:41

Ngày 26/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 02/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

07/05/2022 16:37

Ngày 05/5/2022, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

07/05/2022 16:25

Ngày 27/4/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Thông báo số 942/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: