ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)

(12/08/2022 18:44)

Ngày 12/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) chuẩn bị trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.