CÂN BẰNG GIỮA CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ VÀ VĂN HÓA XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

(10/08/2022 19:35)

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19 là môt trong những vấn đề được chọn để chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng cần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa tại Việt Nam, giảm tác động vào môi trường trong phát triển du lịch.

 

CHẤT VẤN ĐỂ TÌM RA GIẢI PHÁP TỐI ƯU GIẢI QUYẾT TỒN TẠI, BẤT CẬP CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(10/08/2022 11:45)

Chất vấn không chỉ để đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, trưởng ngành, mà còn là cơ hội để đại biểu trình bày, gợi ý cho cơ quan thực thi pháp luật những giải pháp giải quyết bất cập trong thời gian tới. Đây là ý kiến của nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Viết Chức về phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

NGHỊ QUYẾT SỐ 564/NQ-UBTVQH15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ DANH SÁCH UỶ VIÊN VÀ ĐẠI BIỂU THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA QUỐC HỘI

(10/08/2022 17:15)

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 16 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10/8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 564/NQ-UBTVQH15 về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

 

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG: CHUẨN BỊ TỐT NHẤT, TẠO DẤU ẤN CHO CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, GIAO LƯU GIỮA VPQH VIỆT NAM VÀ BAN THƯ KÝ QUỐC HỘI LÀO

(09/08/2022 19:33)

Chiều tối 09/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi làm việc về công tác tổ chức chương trình Hội thảo và giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ XI. Nhấn mạnh đây là hoạt động truyền thống có ý nghĩa quan trọng, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo kĩ lưỡng, bảo đảm tổ chức chương trình thiết thực, hiệu quả, trọng thị và tạo được dấu ấn.