TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

13/10/2022 18:29

Chiều 13/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội đánh giá kết quả công tác tháng 9 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP BAN THƯ KÝ

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Trong tháng 9/2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội ngày càng đi vào nền nếp, bài bản hơn.

Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tập trung chỉ đạo các Vụ, đơn vị khẩn trương, tích cực, chủ động, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động và cơ bản hoàn thành các nội dung thuộc chương trình công tác tháng 9, trong đó trọng tâm là tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022; phục vụ 218 cuộc họp của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc và Văn phòng Quốc hội; phục vụ Lãnh đạo Quốc hội thăm, làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị... bảo đảm chu đáo, hiệu quả và đúng theo kế hoạch. Chất lượng công tác tham mưu, phục vụ có sự chuyển biến rõ rệt và ngày càng nâng lên; công tác phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc giao ban

Đặc biệt, đã thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có một số nội dung, đề án đã hoàn thành như: Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; Nghị quyết về chất vấn tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Trong tháng 10 này, Văn phòng Quốc hội tiếp tục tham mưu, phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các Vụ, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, đề án. Trong đó, Vụ Thư ký chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tư tới; dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Vụ Tổ chức - Cán bộ đẩy nhanh việc triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Văn phòng Quốc hội; Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Các đại biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội, các cục, vụ, đơn vị đã hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng nêu các yêu cầu cụ thể đối với từng đơn vị, nhất là thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện một số dự thảo Nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đề án của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, tránh chậm trễ. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, phục vụ tốt các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Quốc hội điện tử…

Các đại biểu tại cuộc họp

Lưu ý các vấn đề cụ thể cần tập trung thực hiện để bảo đảm tham mưu, phục vụ Quốc hội tổ chức thành công Kỳ họp thứ Tư, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các Vụ, đơn vị tích cực triển  khai các nhiệm vụ được giao; tiến hành kiểm tra, rà soát, chạy thử hệ thống kỹ thuật, bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định. Cùng với đó, triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại Nhà Quốc hội, các địa điểm ăn, nghỉ và lộ trình di chuyển của đại biểu Quốc hội từ nơi nghỉ đến Nhà Quốc hội…

(Theo báo Đại biểu nhân dân)