Hội thảo "Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển"

08/12/2015 18:38

Quốc hội tiếp tục đổi mới để bảo đảm thực thi có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng đòi hỏi của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Quốc hội Việt Nam- 70 năm hình thành và phát triển

08/12/2015 14:14

Ngày 8/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc hội Việt Nam: 70 năm hình thành và phát triển”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đồng chủ trì Hội thảo.

Other news: