Vị Chủ tọa kỳ họp đầu tiên

16/12/2015 19:19

Trong số 333 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946, có đến 11% là các nhà tư sản. Sự có mặt với tỷ lệ khá cao trong Quốc hội sau khi nước nhà giành độc lập đã chứng tỏ nhiệt tình đóng góp với đất nước, với chế độ mới; đồng thời cũng cho thấy uy tín không nhỏ của giới công thương đối với dân chúng, và kỳ vọng của Chính phủ vào khả năng đóng góp về tinh thần và vật chất của họ...

Từ “thuở ban đầu Dân quốc ấy”...

16/12/2015 19:11

Việc tiến hành Tổng tuyển cử để bầu QH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau thắng lợi giành chính quyền từ Cách mạng tháng Tám là quyết định táo bạo, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn đó, góp phần bảo vệ các thành quả cách mạng vừa đạt được. Từ các bài học kinh nghiệm sâu sắc của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các đại biểu nguyên là Lãnh đạo QH, ĐBQH qua các thời kỳ và đông đảo nhà khoa học dự Hội thảo “QH Việt Nam: 70 năm hình thành và phát triển” cho rằng, QH cần tiếp tục con đường đổi mới để không ngừng hoàn thiện tổ chức, hoạt động, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI - TIỀN THÂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - Bài 4: Kinh nghiệm quý cho Quốc hội sau này

16/12/2015 19:07

Trên giác độ về cơ quan lập pháp, Quốc dân Đại hội là một tiền Quốc hội hay Quốc hội lâm thời, đặt nền móng cơ bản cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội từ Khóa I và được hoàn thiện dần cho đến bây giờ.

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI - TIỀN THÂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - Bài 3: Chương trình 10 điểm - “bản Hiến pháp tạm thời”

16/12/2015 19:05

Chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng kết quả của Quốc dân Đại hội (những quyết nghị của Đại hội) đã làm nền tảng cho khởi nghĩa ở các địa phương, cho Tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành lại chính quyền và làm cơ sở cho việc xây dựng Nhà nước ngay sau khi cách mạng thành công.

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI - TIỀN THÂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - Bài 2: Sôi sục không khí Tổng khởi nghĩa

16/12/2015 19:03

Dù khó khăn và thời gian gấp gáp nhưng sự chuẩn bị cho Quốc dân Đại hội vẫn chu đáo. Đại hội đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết giành chính quyền toàn quốc và sẽ thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh. Theo đề nghị của Tổng bộ Việt Minh, Đại hội cũng đã quyết định thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng, coi như Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam…

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI - TIỀN THÂN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - Bài 1: Hai sự kiện quan trọng trước Quốc dân Đại hội

16/12/2015 19:02

Nói đến Quốc dân Đại hội Tân Trào thì trong muôn vàn sự kiện lịch sử quan trọng, không thể không nói trước hai sự kiện có ý nghĩa cực kỳ lớn lao.

Cuộc thử thách máu lửa

16/12/2015 16:37

Cuộc gặp mặt tại TP Hồ Chí Minh năm 1989, do Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước tổ chức, đã vinh dự được đón tiếp bà Ngô Thị Huệ cùng các đại biểu Quốc hội Khóa I. Tại cuộc gặp mặt này, đầy xúc động, bà Ngô Thị Huệ đã kể lại những gì diễn ra trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 6.1.1946 - cuộc thử thách máu lửa đối với nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - Bài 3: Chấn chỉnh lề lối làm việc

16/12/2015 16:36

Lề lối làm việc khoa học, giấy tờ gọn nhẹ và hợp lý là yêu cầu được Bác đặt ra ngay từ khi Nhà nước ta còn non trẻ. Bác đã phê bình rất thẳng thắn nạn giấy tờ, tình trạng làm việc luộm thuộm, thiếu tính khoa học ở nhiều cơ quan nhà nước. Bác nói, “Từ các Bộ ở trung ương đến cơ quan các xã, nạn giấy tờ rất nặng, làm hại rất nhiều. Như: Bộ Nội vụ: một bản thông tư (biên chế) dài 26 trang; một biên bản (hội nghị củng cố xã) dài hơn 100 trang; v.v...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - Bài 2: “Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết”

16/12/2015 16:34

Suốt 24 năm (1945 - 1969), là người lãnh đạo cao nhất của đất nước, bao giờ Bác cũng chỉ đạo, sản xuất phải đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với QH Việt Nam - Bài 1: ĐBQH phải một lòng phục vụ nhân dân

16/12/2015 16:33

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH là ĐBQH các khóa I, II và III (từ 1946 đến khi tạ thế 1969). Tại các lần tiếp xúc cử tri và trong các kỳ họp QH, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Bác đã có gần 40 lần phát biểu. Cũng trong thời gian lãnh đạo đất nước, Bác đã trực tiếp chỉ đạo soạn thảo Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và 16 đạo luật cùng 613 sắc lệnh, trong đó có 243 sắc lệnh quy định về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật. Đây là di sản lớn, là kho tư liệu vô cùng quý báu cho đất nước nói chung và cho QH nói riêng.

Other news: