Ý Đảng lòng dân. Nhạc và lời: Xuân Cửu

01/12/2015 10:58

Tác phẩm: "Ý Đảng lòng dân" của Xuân Cửu (TP. Hà Nội) đoạt giải Khuyến khích.

Lời Bác sáng lòng người đại biểu nhân dân. Nhạc và lời: Tuấn Khương

02/12/2015 10:57

Tác phẩm: "Lời Bác sáng lòng người đại biểu nhân dân" của Tuấn Khương (Bắc Giang) đoạt giải Ba.

Chào mừng Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Đoàn Phi

03/12/2015 10:55

Tác phẩm: "Chào mừng Quốc hội Việt Nam" của Đoàn Phi (TP. Hà Nội) đoạt giải Ba.

Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Văn Ký

03/12/2015 10:54

Tác phẩm: "Quốc hội Việt Nam" của Văn Ký (TP. Hà Nội) đoạt giải Ba.

Nhớ về Y Ngông Niêk Đăm. Nhạc và lời: Vũ Mão

04/12/2015 10:53

Tác phẩm: "Nhớ về Y Ngông Niêk Đăm" của Vũ Mão (TP. Hà Nội) đoạt giải Nhì.

Vinh Quang Quốc hội Việt Nam. Nhạc và lời: Ngô Quang Dũng

05/12/2015 10:52

Tác phẩm: "Vinh quang Quốc hội Việt Nam" của Ngô Quang Dũng (TP. Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhì.

Quốc hội ngời sáng niềm tin. Nhạc: Vũ Đức Tạo. Lời: Phỏng thơ Phạm Vân Anh

06/12/2015 10:51

Tác phẩm: "Quốc hội ngời sáng niềm tin" (phỏng thơ: Phạm Vân Anh) của Vũ Đức Tạo (Quảng Ninh) đoạt giải Nhất.

Other news: