Ghi dấu ấn trong lòng cử tri, người dân về Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử

28/12/2015 14:05

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/1/1946- 06/1/2016) đã họp phiên thứ hai nhằm rà soát, tổng kết, thảo luận về các nội dung liên quan đến việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. y viên Bộ Chính Trị, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên chủ trì phiên họp.

Other news: