CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2024

19/06/2023

Với tỷ lệ 91,30% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 tại Kỳ họp thứ 5. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024:

Trọng Quỳnh