TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC HẢI - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

01/04/2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 01/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HẢI

Ngày sinh: 29/07/1961      

Quê quán: xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 08/4/1984        Ngày chính thức: 08/4/1985

Trình độ được đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế Toán

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Nga

Khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

- Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

- Huân chương Issara (Tự do) hạng Nhì (Lào)

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII;

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV.

- Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 01/4/2021)

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian 

 

Chức vụ, cơ quan công tác

 

Từ 4/1983-12/1983:

 

Cán bộ Phòng Tài chính huyện Tam Kỳ, Quảng Nam-Đà Nẵng

 

Từ 01/1984-9/1988:

 

Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tài chính huyện Núi Thành; Huyện ủy viên, Đại biểu HĐND huyện Núi Thành; Ủy viên Thư ký UBND huyện Núi Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

 

Từ 09/1988-08/1990:

 

Học viên lớp Cao cấp chính trị, Học viện Nguyễn Ái Quốc

 

Từ 9/1990-6/1995:

- Chánh Văn phòng Huyện ủy, Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1991-1995).

- Học Cao học kinh tế, ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội (1993-1996)

Từ 07/1995 - 12/1996:

 

Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

 

Từ 01/1997 - 12/2000:

 

Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Quảng Nam. Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

 

Từ 01/2001 - 3/2004:

 

Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Đảng ủy Quân sự Thị xã. Đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Nam

 

Từ 4/2004 - 11/2005:

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam. Học Tiếng Anh và chính sách nông nghiệp tại New Zealand (7/2005-12/2005).

 

Từ 12/2005 - 7/2006:

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam,

 

Từ 8/2006 - 02/2008:

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

 

Từ 3/2008 - 8/2008:

 

Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

 

Từ 8/2008 - 02/2015:

 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu V. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

 

Từ 02/2015 - 4/2016:

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

 

Từ 4/2016 – 3/2021:

 

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 2/2021). Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Anh.

 

Từ 01/4/2021

 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV